Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
 • Giao diện sáng
 • Giao diện tối
 • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Physical Access Control - Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh [Mã - 6994 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-physical-access-control-huong-dan-hoan-chinh-ma-6994a


Access Control: nó là gì, tại sao và khi nào để sử dụng nó cũng như cách cài đặt và định cấu hình nó. Phù hợp cho ai quan tâm.

Bạn sẽ học được gì?

 • ✓ Định nghĩa về Physical Access Control.
 • ✓ Sử dụng Physical Access Control ở đâu?
 • ✓ Physical Access Control Architecture.
 • ✓ Các thành phần của Physical Access Control.
 • ✓ Entrance Control - Turnstiles.
 • ✓ Physical Access Control site survey.
 • ✓ Cài đặt và kết nối.
 • ✓ Các tiêu chuẩn của Physical Access Control.

Mở ra cánh cửa dẫn đến một tương lai an toàn với khóa học Physical Access Control toàn diện của chúng tôi. Trong thế giới năng động ngày nay, việc bảo vệ không gian vật lý là điều tối quan trọng và khóa học này trang bị cho bạn kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để vượt trội trong lĩnh vực physical access control.

Highlight khóa học:

1. Giới thiệu:

 • ✓ Tổng quan về khóa học.
 • ✓ Mục tiêu khóa học.
 • ✓ Gặp gỡ người hướng dẫn của bạn.

2. Access Control là gì:

 • ✓ Định nghĩa.
 • ✓ Những khía cạnh quan trọng.
 • ✓ Physical - Logical Access Control.
 • ✓ Chúng ta có thể sử dụng Access Control ở đâu? Bài giảng này cũng phù hợp để những người ra quyết định và chủ doanh nghiệp hiểu được những ưu điểm của Access Control.

3. Các thành phần hệ thống:

 • ✓ Architecture.
 • ✓ Credentials.
 • ✓ Token Technologies.
 • ✓ RFID Technology và cách thức hoạt động.
 • ✓ Readers.
 • ✓ Controllers.
 • ✓ Door Status Monitoring.
 • ✓ Locks.
 • ✓ Fail Safe vs Fail Secure.
 • ✓ Software  - Servers.
 • ✓ Các thành phần khác.
 • 4. Operation Modes:
 • ✓ Online / Offline / Semi-online.
 • ✓ Site Survey.
 • ✓ IP and IK specification.
 • ✓ Access Control Operations.
 • ✓ Security Grades.

5. Physical Obstacles:

 • ✓ Turnstiles.

6. Installation:

 • ✓ Connection và configuration.

7. International standard:

 • ✓ European và USA standard.

8. Phần thực hành:

 • ✓ Cài đặt và cấu hình.

Ai nên đăng ký:

 • ✓ Các chuyên gia bảo mật đang tìm kiếm chuyên môn về physical access control.
 • ✓ Các chuyên gia IT đang tìm cách mở rộng kiến ​​thức về physical security.
 • ✓ Facility manager chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các tòa nhà và tài sản.
 • ✓ Sinh viên và cá nhân mong muốn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực access control and security.
 • ✓ Chủ doanh nghiệp và người ra quyết định cần biết những ưu điểm của Access Control và nơi có thể sử dụng nó.

Lợi ích khóa học:

 • Khi kết thúc khóa học toàn diện này, bạn sẽ hiểu Access Control là gì và sự cần thiết của nó để hoàn thành một Security System tích hợp, tham gia khảo sát địa điểm và có khả năng thiết kế và triển khai một access control system điển hình. Cho dù bạn muốn thăng tiến nghề nghiệp hay nâng cao các biện pháp bảo mật trong tổ chức của mình, khóa học này sẽ trang bị cho bạn kiến ​​thức chuyên môn về Access Control.
 • Hãy tham gia cùng chúng tôi trên hành trình tiếp nhận kiến ​​thức Access Control và đóng góp cho một thế giới an toàn và bảo mật hơn. Mở khóa tiềm năng nghề nghiệp của bạn trong lĩnh vực bảo mật với khóa học Physical Access Control toàn diện của chúng tôi!

Khóa học này dành cho ai?

 • ✓ Security technician cà installer.
 • ✓ Nhân viên an ninh muốn biết thêm về hệ thống họ sử dụng.
 • ✓ HR Manager.
 • ✓ Manager và decision maker.
 • ✓ Businessmen muốn biết lợi ích của Access Control.
 • ✓ Chuyên gia IT.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét