Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Quản trị mạng

Giới Thiệu Khóa Học Juniper Chassis Clusters (SRX/EX) [Mã - 6966 A]

Khóa học Juniper SRX và EX cluster hoàn chỉnh, trở thành một chuyên gia về triển khai mạng có tính sẵn sàng cao! Bạn sẽ học được gì: ✓ Cấu hình và triển khai một Active/Passive & Active/Active network. ✓ Cấu hình các cluster như một phần của multihomed hoặc singlehomed design. ✓ Cấu hình LAG & cluster monitoring. ✓ Cấu hình và triển khai EX virtual chassis. Tìm hiểu cách cấu hình, triển khai và quản lý Juniper Chassis Clusters trong mạng doanh nghiệp và nhỏ. Xây dựng mạng có tính sẵn …
Giới Thiệu Khóa Học Juniper Chassis Clusters (SRX/EX) [Mã - 6966 A]

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Một Multihomed Core ISP Network Sử Dụng Juniper [Mã - 6862 A]

Khóa học đầy đủ thực tế hướng dẫn bạn cách định cấu hình multihomed ISP core network bằng thiết bị Juniper. Bạn sẽ học được gì? ✓ Xây dựng một ISP core dự phòng đầy đủ với Juniper. ✓ Cấu hình BGP routing protocol. ✓ Cấu hình OSPF routing protocol. ✓ Cấu hình AS PATH PREPEND attribute. Setting up và ISP core network luôn là thách thức đối với mọi ISP. Tuy nhiên, nếu thiết kế đúng một lần thì ISP network sẽ hoạt động trơn tru mãi mãi. Một trong những sản phẩm tốt nhất để sử dụng khi chạy một IS…
Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Một Multihomed Core ISP Network Sử Dụng Juniper [Mã - 6862 A]

Giới Thiệu Khóa Học Loạt Series Về Triển Khai Và Quản Lý VMware vSphere 8 [Mã - 6979 A]

Lộ trình này sẽ đưa bạn qua mọi thứ bạn cần biết về việc triển khai và quản lý VMware vSphere. Bạn sẽ bắt đầu với những điều cơ bản về cài đặt và cấu hình trước khi chuyển sang phần networking, storage, virtual machines, v.v. Ngoài ra, bạn sẽ đi sâu vào các chủ đề nâng cao hơn sẽ giúp bạn đạt được vị trí tốt nhất để thành công với tư cách là một vSphere administrator. Danh sách full khóa học trong lộ trình này: ✓ 01. vSphere 8: Giới thiệu. ✓ 02. vSphere 8: Cài đặt và cấu hình vCenter Server v…
Giới Thiệu Khóa Học Loạt Series Về Triển Khai Và Quản Lý VMware vSphere 8 [Mã - 6979 A]