Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Ebook

Giới Thiệu Ebook Master Frontend to Backend [Full 1GB] [Mã - 9718E]

Nâng cao các kỹ năng Full-Stack Development của bạn với sách điện tử của chúng tôi!​ Làm chủ từ frontend đến backend development với eBook toàn diện này, bao gồm HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, React.js, MongoDB, ExpressJS, AngularJS, và NodeJS. Đi sâu vào hơn 550 project với source code, nhận ghi chú viết tay miễn phí và truy cập hơn 400 câu hỏi phỏng vấn. Phần thưởng: Sách điện tử Python miễn phí có ghi chú viết tay và 100 project source code. Sách điện tử này bao gồm: EBook -> Master …
Giới Thiệu Ebook Master Frontend to Backend [Full 1GB] [Mã - 9718E]

Giới Thiệu Ebook Head First Python [Ấn Bản Lần Thứ 3, Tháng 9-2023] [PDF, EPUB] [Mã - 9742E]

Bạn sẽ học được gì từ cuốn sách này? Bạn muốn học ngôn ngữ Python mà không cần tốn nhiều công sức tìm hiểu các sách hướng dẫn cách thực hiện? Với Head First Python , bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt các nền tảng của Python bằng cách làm việc với các built-in data structure và function. Bạn sẽ xây dựng ứng dụng web của riêng mình, ứng dụng này, sau khi sẵn sàng hoạt động, chạy trên đám mây. Bạn sẽ tìm hiểu cách wrangle data với Python, scrape data từ web, feed data đến pandas và tương tác với cơ sở dữ…
Giới Thiệu Ebook Head First Python [Ấn Bản Lần Thứ 3, Tháng 9-2023] [PDF, EPUB] [Mã - 9742E]

Giới Thiệu Ebook Learnk8s - Gói 12 Sách Kubernetes [9711E]

Tìm hiểu các phương pháp hay nhất và cạm bẫy thường gặp khi deploy và scale các ứng dụng trong Kubernetes. 1. Kubernetes first steps​: Tìm hiểu cách package, deploy và scale các ứng dụng với Docker và Kubernetes. 2. Các chiến lược triển khai nâng cao trong Kubernetes: Tìm hiểu cách deploy các ứng dụng vào production mà không có bất kỳ downtime và incrementally. 3. Kubernetes architecture​: Tìm hiểu cách build (và break) một Kubernetes cluster. 4. Kubernetes networking​: Tìm hiểu cách định tuyến…
Giới Thiệu Ebook Learnk8s - Gói 12 Sách Kubernetes [9711E]

Ebook Microservices Với Laravel [Premium Package Trị Giá 139$] [PDF + Source code] [Mã - 9743E]

Hướng dẫn duy nhất bạn cần để xây dựng microservices với Laravel. ✓ Sách 151 trang: 151 trang nội dung chất lượng cao hướng dẫn bạn cách xây dựng microservices với Laravel. ✓ Rất nhiều ví dụ về Code: Bạn sẽ học cách xây dựng microservices thông qua các ví dụ thực tế. ✓ Real-World Application Code: Source code của StockPickr là một ứng dụng tài chính production-ready. ✓ Devops Basic: Viết dockerfiles, chạy containers trong docker-compose và viết các CI/CD pipeline. Các khái niệm cơ bản về devo…
Ebook Microservices Với Laravel [Premium Package Trị Giá 139$] [PDF + Source code] [Mã - 9743E]

Ebook Thực Hành Các ML Project Với OpenCV - Làm Chủ Computer Vision Và Machine Learning Sử Dụng OpenCV Và Python [Ấn Bản Lần 1, Tháng 8-2023] [PDF, EPUB] [Mã - 9744E]

Hãy tham gia trò chơi của bạn trong việc xây dựng các hệ thống Thông minh bằng cách tận dụng Computer Vision và Machine Learning. 1. Các tính năng chính: ✓ Hướng dẫn từng bước và code snippet cho các ML project trong thế giới thực. ✓ Bao gồm toàn bộ phạm vi từ các khái niệm cơ bản đến nâng cao như deep learning, transfer learning, và model optimization. ✓ Chứa các mẹo thực tế và các phương pháp hay nhất để triển khai machine learning với OpenCV nhằm tối ưu hóa workflow của bạn.  2. Mô tả cuốn s…
Ebook Thực Hành Các ML Project Với OpenCV - Làm Chủ Computer Vision Và Machine Learning Sử Dụng OpenCV Và Python [Ấn Bản Lần 1, Tháng 8-2023] [PDF, EPUB] [Mã - 9744E]

Ebook Hướng Dẫn Nâng Cao Về Lập Trình Python 3 [Ấn Bản Lần 2, Tháng 10-2023] [PDF, EPUB] [Mã - 9745E]

Cuốn sách Hướng dẫn nâng cao về lập trình Python 3 ấn bản thứ 2 đi sâu vào nhiều chủ đề mà bạn cần hiểu nếu muốn phát triển các chương trình thực tế phức tạp. Trước mỗi chủ đề là phần giới thiệu, sau đó là các chủ đề nâng cao hơn, cùng với nhiều ví dụ, đưa bạn đến level nâng cao. Phiên bản thứ hai này đã được cập nhật đáng kể với hai phần mới về các khái niệm ngôn ngữ Python nâng cao cũng như phân tích dữ liệu và học máy. Các chương GUI đã được viết lại để sử dụng thư viện Tkinter UI và một chư…
Ebook Hướng Dẫn Nâng Cao Về Lập Trình Python 3 [Ấn Bản Lần 2, Tháng 10-2023] [PDF, EPUB] [Mã - 9745E]

Ebook Lập Trình PLC Với Raspberry Pi Và OpenPLC Project [PDF] [Mã - 9746E]

Các ví dụ về ModbusRTU và ModbusTCP với Arduino Uno và ESP8266. Giới thiệu về lập trình PLC với OpenPLC, Programmable Logic Controller hoàn toàn mã nguồn mở đầu tiên trên Raspberry Pi và các ví dụ về Modbus với Arduino Uno và ESP8266. Lập trình PLC rất phổ biến trong công nghiệp và home automation. Cuốn sách này mô tả cách Raspberry Pi 4 có thể được sử dụng làm một Programmable Logic Controller. Trước khi đưa bạn vào phần lập trình, tác giả bắt đầu với việc cài đặt phần mềm trên Raspberry Pi …
Ebook Lập Trình PLC Với Raspberry Pi Và OpenPLC Project [PDF] [Mã - 9746E]

Ebook Machine Learning Thực Hành Với Scikit-Learn, Keras, Và TensorFlow [Ấn Bản Lần Thứ 2] + Code

Thông qua một loạt các đột phá gần đây, deep learning đã thúc đẩy toàn bộ lĩnh vực machine learning. Giờ đây, ngay cả những lập trình viên không biết gì về công nghệ này cũng có thể sử dụng các công cụ đơn giản, hiệu quả để triển khai các chương trình có khả năng học từ dữ liệu. Cuốn sách thực tế này chỉ cho bạn cách làm. Bằng cách sử dụng các ví dụ cụ thể, lý thuyết tối thiểu và hai production-ready Python framework: Scikit-Learn và TensorFlow, cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu trực quan về các khái …
Ebook Machine Learning Thực Hành Với Scikit-Learn, Keras, Và TensorFlow [Ấn Bản Lần Thứ 2] + Code