Tự học Data Analyst tại nhà chỉ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!
Machine Learning

Datasets for Data Science, Machine Learning, AI & Analytics

Weekly Study cung cấp cho bạn danh sách Bộ các dữ liệu Dataset cho Trí tuệ nhân tạo AI , Phân tích dữ liệu Data Analyst , Khoa học dữ liệu Data Scie…

Tải miễn phí Khóa học lập trình các ngôn ngữ - Hệ thống nhúng

Nếu chưa có điều kiện theo học các khóa đào tạo chính quy, bạn hoàn toàn có thể học kiến thức lập trình cơ bản trên mạng nhờ những website dạy miễn …

9 Dự án Máy học (Machine Learning) bạn sẽ được thuê

( Weekly Study - Machine Learning ) Nếu bạn muốn thâm nhập vào thị trường việc làm máy học và khoa học dữ liệu, thì bạn sẽ cần phải chứng minh sự th…

Sự phát triển của AI, Analytics, Machine Learning, Data Science, Deep Learning năm 2021 và các xu hướng chính năm 2022

(Weekly Study - Trí tuệ nhân tạo AI) Năm 2021 gần như đã đến hồi kết. Chúng tôi đã thấy một số tiến bộ nổi bật trong AI , Analytics , Machine Learni…

7 cách để có được nguồn dữ liệu chi phí thấp cho học máy

(Weekly Study - Machine learning) Việc có được nguồn dữ liệu chất lượng là cần thiết cho việc học máy, nhưng việc lấy dữ liệu như vậy không đơn giản…

Dùng kiến thức phổ thông để hiểu về Trí tuệ nhân tạo AI và Học máy

( Weekly Study - IoT/AI ) Bài viết này chúng tôi sẽ tiếp tục bài viết " Hiểu về Học máy và Trí tuệ nhân tạo AI theo cách hiểu phổ thông nhấ t &…

Hiểu về Học máy và Trí tuệ nhân tạo AI theo cách hiểu phổ thông nhất

(  Weekly Study - IoT/AI ) - Thông tin về học máy ( machine learning ) đang trở nên phổ biến trên các phương tiện truyền thông cũng như là một kỹ nă…
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.