logo logo

Tổng hợp tin tức - kiến thức về kinh doanh, công nghệ, tài chính,...mới nhất hàng tuần!

Weekly Study

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

Ho Chi Minh City, VN

7A Street 21, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City, HCMC, 700000

Call: +84-9684-39129 (Call-free)

info@weeklystudy.asia

Tải miễn phí Khóa học lập trình các ngôn ngữ - Hệ thống nhúng

Nếu chưa có điều kiện theo học các khóa đào tạo chính quy, bạn hoàn toàn có thể học kiến thức lập trình cơ bản trên mạng nhờ những website dạy miễn …

9 Dự án Máy học (Machine Learning) bạn sẽ được thuê

( Weekly Study - Machine Learning ) Nếu bạn muốn thâm nhập vào thị trường việc làm máy học và khoa học dữ liệu, thì bạn sẽ cần phải chứng minh sự th…

Sự phát triển của AI, Analytics, Machine Learning, Data Science, Deep Learning năm 2021 và các xu hướng chính năm 2022

(Weekly Study - Trí tuệ nhân tạo AI) Năm 2021 gần như đã đến hồi kết. Chúng tôi đã thấy một số tiến bộ nổi bật trong AI , Analytics , Machine Learni…

7 cách để có được nguồn dữ liệu chi phí thấp cho học máy

(Weekly Study - Machine learning) Việc có được nguồn dữ liệu chất lượng là cần thiết cho việc học máy, nhưng việc lấy dữ liệu như vậy không đơn giản…

Dùng kiến thức phổ thông để hiểu về Trí tuệ nhân tạo AI và Học máy

( Weekly Study - IoT/AI ) Bài viết này chúng tôi sẽ tiếp tục bài viết " Hiểu về Học máy và Trí tuệ nhân tạo AI theo cách hiểu phổ thông nhấ t &…

Hiểu về Học máy và Trí tuệ nhân tạo AI theo cách hiểu phổ thông nhất

(  Weekly Study - IoT/AI ) - Thông tin về học máy ( machine learning ) đang trở nên phổ biến trên các phương tiện truyền thông cũng như là một kỹ nă…

Xem thêm Đã xem hết

Trending topics

Trí tuệ nhân tạo