Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
CAE

Tổng quan Công nghệ Mô phỏng CAE và Xu hướng tương lai

(Weekly Study - Công nghệ CAE) Thị trường phần mềm mô phỏng tổng thể ngày nay bao gồm một loạt các công nghệ và ứng dụng đa dạng và phong phú. Cốt lõi truyền thống của thị trường phần mềm mô phỏng là kỹ thuật hỗ trợ máy tính (CAE), được phát triển chủ yếu để kiểm tra thiết kế sản phẩm. Tổng Quan Ngày nay, thị trường phần mềm mô phỏng đã mở rộng đáng kể về phạm vi bao gồm phần mềm mô phỏng cho nhiều ngành và lĩnh vực khoa học. Thị trường công nghiệp toàn diện bao gồm mọi thứ từ truyền thông, ô …
Tổng quan Công nghệ Mô phỏng CAE và Xu hướng tương lai