Tự Học Data Science - Machine Learning Tại Nhà Chỉ Từ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Khóa Học Online Database SQL and Data Collection for Data Science: Truy Vấn Và Thu Thập Dữ Liệu Cho Khoa Học Dữ Liệu

Khóa Học Online Database SQL and Data Collection for Data Science: Truy Vấn Và Thu Thập Dữ Liệu Cho Khoa Học Dữ Liệu | Học Rẻ Hơn Cùng EduMall sẽ bao

Khóa Học Online Database SQL and Data Collection for Data Science: Truy Vấn Và Thu Thập Dữ Liệu Cho Khoa Học Dữ Liệu

👉 NHẤN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI SỐC KHI MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Online Database SQL and Data Collection for Data Science: Truy Vấn Và Thu Thập Dữ Liệu Cho Khoa Học Dữ Liệu | Học Rẻ Hơn Cùng EduMall sẽ bao gồm:

 • Các kiến thức và kỹ năng cần thiết khi làm việc với cơ sở dữ liệu (database)
 • Kiến thức nền tảng vững chắc về ngôn ngữ truy vấn (SQL): các loại truy vấn rút trích, thêm, xóa, cập nhật… dữ liệu trong môi trường Data Science
 • Cách xây dựng và làm việc với CSDL trên Cloud (đám mây), truy cập CSDL với Python sử dụng DB-API
 • Kiến thức và kỹ năng thao tác với các loại database thông dụng như MySQL, Sqlite, MariaDB, PostgreSQL, SQL Server…
 • Sử dụng FugueSQL để truy vấn và trực quan dữ liệu, làm nền tảng cho việc thao tác với dữ liệu lớn (Big Data)
 • Kỹ năng thu thập dữ liệu từ Internet (Web Scraping/ Crawling/ Harvesting) sử dụng các package như BeautifulSoup, Selenium, Scrapy
 • Thu thập dữ liệu từ Facebook APIs sử dụng Facebook SDK Python Package
 • Làm việc với cơ sở dữ liệu thực, công cụ khoa học dữ liệu thực và bộ dữ liệu trong thế giới thực

Database SQL and Data Collection for Data Science

SQL được sử dụng ở khắp mọi nơi. Google, Facebook, Amazon,… và hầu hết các tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp đều sử dụng. 

Các Công ty hiện nay đều tự xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và sử dụng SQL để truy vấn dữ liệu và thực hiện phân tích.

Nếu muốn làm việc trong lĩnh vực Data Science bạn cần có kiến thức về SQL. Thống kê mới nhất tại các trang tuyển dụng uy tín, SQL là một trong những kỹ năng phổ biến nhất được yêu cầu ở các công ty khi tuyển dụng.

Tham gia khóa học “Database SQL and Data Collection for Data Science” sẽ giúp bạn:

 • Tự tin quản lí hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mình một cách khoa học, tiện dụng khi mà dữ liệu phát triển nhanh chóng theo cấp số nhân hàng giờ, hàng ngà
 • Thành thạo rút trích dữ liêu mà mình cần sử dụng để thống kê trong hệ thống cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp
 • Dễ dàng thu thập dữ liệu khổng lồ từ nhiều nguồn các nhau trên Internet một cách dễ dàng và nhanh chóng

KHÓA HỌC DÀNH CHO:

 • Tất cả những ai có định hướng sẽ làm việc trong lĩnh vực Machine Learning, Data Science
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng
 • Đặc biệt phù hợp với Người đi làm, mong muốn tìm hiểu sâu về lĩnh vực Data Science - Machine Learning, tùy biến theo nhu cầu và ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Yêu cầu đầu vào : HV đã tham gia khóa Data Manipulation and Visualization with Python hoặc có kiến thức tương đương 

SAU KHÓA HỌC BẠN HOÀN TOÀN CÓ THỂ:

 • Áp dụng kiến thức về ngôn ngữ SQL trong việc sắp xếp và rút trích thông tin từ CSDL
 • Thực hiện các truy vấn có chọn lọc, nhóm, thống kê dữ liệu
 • Cập nhật dữ liệu trên bảng như thêm, xóa, cập nhật
 • Làm việc với các loại CSDL phổ biến như: MySQL, Sqlite, MariaDB, PostgreSQL, …
 • Thu thập dữ liệu từ Internet (Web Scraping)
 • Làm việc với CSDL trên Cloud

KỸ NĂNG BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC

 • Database, SQL, MySQL, Sqlite, MariaDB, PostgreSQL, Web Scraping   

KHOẢN ĐẦU TƯ DÀNH CHO KHÓA HỌC

 • Thời lượng: 40 giờ - 53 tiết (5 tuần), học trực tiếp trên máy

BẠN SẼ HỌC NHỮNG GÌ?

Database

 • Giới thiệu Database
 • Phân biệt DDL (Data Definition Language) và DML (Data Manipulation Language)
 • Tạo Database instance trên Cloud/máy tính

Basic SQL

 • SELECT
 • COUNT/DISTINCT/LIMIT
 • WHERE AND/OR/BETWEEN/IN
 • String Patterns (%), Ranges
 • ORDER BY
 • GROUP BY, HAVING

Advanced SQL

 • Built-in Function, Date, Timestamps
 • Sub-query, Nested-select
 • Multiple table: dùng sub-query, implicit JOIN, JOIN operators (INNER JOIN, OUTER JOIN)
 • Sử dụng operations để làm việc với multiple tables: INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN
 • UNION
 • Các hàm cửa sổ trong truy vấn SQL
 • Pattern Matching
 • CTE và View

Truy cập Database với Python

 • Python và DB
  • Ưu điểm của Python khi làm việc với DB
  • Mô hình truy cập
  • SQL API
  • API của các SQL-Based DBMS system
 • Sử dụng DB API
  • Khái niệm DB-API
  • Khái niệm Python DB-API: Connection Ojbect, Cursor Object
  • Connection method
  • Cusor method
  • Khái niệm DB cursor
  • Sử dụng DB-API
 • Python code tạo table, tải dữ liệu và truy vấn dữ liệu
  • CREATE, INSERT, QUERY
  • Sử dụng pandas nhận dữ liệu từ table thông qua ipython-sql
  • Sử dụng Python Variables trong SQL Statements

SQLite & PostgreSQL

 • Tải csv file vào database warehouse trên cloud
 • Làm việc với SQLite/PostgreSQL

Truy vấn dữ liệu với FugueSQL

 • Cài đặt và cấu hình FugueSQL
 • Cú pháp và các hàm sử dụng trong FugueSQL
 • Truy vấn dữ liệu từ các tập tin dữ liệu và các đối tượng như DataFrame, List…
 • Kết xuất và trực quan hóa dữ liệu từ FugueSQL

Thu thập dữ liệu từ Internet (Web Scraping)

 • Selenium
 • Scrapy
 • Beautifulsoup

Lưu ý

Khóa học được Weekly Study dẫn thông tin từ các nguồn cung cấp khác, chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý về khóa học này.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.