Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
MongoDB

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Một Web-Shop Trong React MERN Full Stack [2024 Update] [Mã - 6839 A]

Xây dựng một nền tảng thương mại điện tử full stack từ đầu với React, Redux, Express, MongoDB [MERN Stack + Chakra UI]. Bạn sẽ học được gì: ✓ Lập trình trong JavaScript bằng ReactJs. ✓ Tìm hiểu cách xây dựng các ứng dụng với Chakra UI. ✓ Modern Redux với ReactJs. ✓ Version control bản bằng Git (Github). ✓ Xây dựng API với Express & Node. ✓ Full stack software engineering / Web development. ✓ Tạo cửa hàng thương mại điện tử cho bất kỳ loại sản phẩm nào. ✓ Formik & Yup cho form validati…
Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Một Web-Shop Trong React MERN Full Stack [2024 Update] [Mã - 6839 A]

Giới Thiệu Khóa Học Node.js, Express, MongoDB & V.V - Bootcamp Hoàn Chỉnh 2023 [Update Tháng 11-2022] [Mã - 7618 A]

Giới thiệu khóa học: Bạn có muốn xây dựng các ứng dụng back-end nhanh và mạnh bằng JavaScript không? Bạn có muốn trở thành một developer hoàn thiện hơn và theo yêu cầu không? Vậy thì Node.js là công nghệ hấp dẫn để bạn học ngay bây giờ và bạn đã đến đúng nơi để thực hiện nó! Chào mừng bạn đến với Chương trình đào tạo hoàn chỉnh về Node.js, Express và MongoDB, con đường nhanh chóng để bạn phát triển back-end hiện đại. Khóa học này là gói tất cả trong một hoàn hảo sẽ đưa bạn từ một người hoàn toà…
Giới Thiệu Khóa Học Node.js, Express, MongoDB & V.V - Bootcamp Hoàn Chỉnh 2023 [Update Tháng 11-2022] [Mã - 7618 A]

Giới Thiệu Khóa Học MERN Stack - MongoDB, Express, React Và NodeJS 2022 [Mã - 8245 A]

Giới thiệu khóa học: Chào mừng bạn đến với khóa học MERN Stack. Trong khóa học, chúng tôi sẽ xây dựng ứng dụng full stack (Jobify) từ đầu, sử dụng MongoDB, Express, React và Node.js. Trong suốt khóa học, chúng tôi sẽ: ✓ Tạo một ứng dụng front-end từ đầu (React). ✓ Thêm normalize.css và global styles vào Ứng dụng React. ✓ Xây dựng một loạt các trang đẹp mắt (Landing, Error, Register, Dashboard, v.v.). ✓ Thiết lập các hình ảnh đẹp mắt. ✓ Setup routing sử dụng React Router 6. ✓ Tạo một global cont…
Giới Thiệu Khóa Học MERN Stack - MongoDB, Express, React Và NodeJS 2022 [Mã - 8245 A]