Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Visual ChatGPT

Visual ChatGPT: Microsoft Kết Hợp ChatGPT Và VFM

Ngay khi chúng ta nghĩ rằng mình đã nắm đủ tin tức về Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM), thì nhóm Nghiên cứu Châu Á của Microsoft đã mang đến cho chúng ta Visual ChatGPT. Visual ChatGPT khắc phục những hạn chế hiện tại trong ChatGPT là không thể xử lý thông tin trực quan vì nó được đào tạo với một phương thức ngôn ngữ duy nhất. Visual ChatGPT là gì? Visual ChatGPT là một hệ thống kết hợp với Visual Foundation Models (VFM) để giúp ChatGPT hiểu rõ hơn, tạo và chỉnh sửa thông tin trực quan. VFM có khả nă…
 Visual ChatGPT: Microsoft Kết Hợp ChatGPT Và VFM