Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Tự động hóa

Giới Thiệu Khóa Học Mở Khóa Delta PLC Simulation [Mã 6832 A]

Làm chủ Lập trình PLC với Node-RED, FACTORY IO, SCADA và mô phỏng các ứng dụng PLC trong thế giới thực mà không cần PLC thực. Bạn sẽ học được gì: ✓ Cách thiết lập Delta PLC với Simulator với FACTORY IO qua MODBUS TCP IP. ✓ Interface Delta PLC với Ignition SCADA và Node-RED qua MODBUS TCP. ✓ Interface Delta PLC với Grafana qua MQTT. ✓ Interface Delta PLC với HiveMQ Broker (Cloud) qua MQTT. Trong khóa học toàn diện này, bạn sẽ học cách interface Delta PLC Simulator với nhiều công cụ khác nhau để …
Giới Thiệu Khóa Học Mở Khóa Delta PLC Simulation [Mã 6832 A]

Giới Thiệu Khóa Học Tự Động Hóa Hơn 70 Tác Vụ Hàng Ngày Của Sysadmin Với Ansible [Mã - 8232 A]

Tìm hiểu Ansible với một số ví dụ thực tế về cách sử dụng các module và Ansible Playbook phổ biến nhất. Bạn sẽ học được gì: ✓ Ansible trong các trường hợp sử dụng thực tế. ✓ Khắc phục được các lỗi phổ biến nhất. ✓ Cài đặt Ansible trong hệ điều hành phổ biến nhất. ✓ Ansible code by modules. ✓ Ansible code dành riêng cho các hệ thống như RedHat và Debian. Tìm hiểu công nghệ tự động hóa Ansible với một số ví dụ thực tế. Mọi bộ phận IT thành công ngày nay đều cần tự động hóa cho các bare metal serv…
Giới Thiệu Khóa Học Tự Động Hóa Hơn 70 Tác Vụ Hàng Ngày Của Sysadmin Với Ansible [Mã - 8232 A]