Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Data Science

Giới Thiệu Khóa Học Online Data Pre-Processing And Analysis: Tiền Xử Lý Và Phân Tích Dữ Liệu

👉  NHẤN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI SỐC KHI MUA KHÓA HỌC Khóa học cung cấp cho học viên (HV) các kiến thức và kỹ năng cần thiết khi thực hiện việc tiền xử lý và phân tích dữ liệu. Trang bị cho HV những kỹ thuật khai thác dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu thô thành dữ liệu có định dạng dễ hiểu. Hướng dẫn HV cách chuẩn bị dữ liệu để phân tích, thực hiện phân tích thống kê, tạo trực quan hóa dữ liệu có ý nghĩa. Cung cấp cho HV các thư viện tiền xử lý và phân tích dữ liệu mạnh mẽ và ưu việt của Python như Numpy, S…
Giới Thiệu Khóa Học Online Data Pre-Processing And Analysis: Tiền Xử Lý Và Phân Tích Dữ Liệu

Giới Thiệu Đồ Án Tốt Nghiệp Data Science Và Machine Learning: Khoa Học Dữ Liệu, Máy Học, Trí Tuệ Nhân Tạo

👉  NHẤN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI SỐC KHI MUA KHÓA HỌC Đồ Án Tốt Nghiệp Data Science Và Machine Learning: Khoa Học Dữ Liệu, Máy Học, Trí Tuệ Nhân Tạo  được thiết kế với nhiều đồ án thực tế khác nhau dựa trên các bài toán quan trọng của Data Science/ Machine Learning. BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ QUA KHÓA HỌC? Học viên có thể lựa chọn làm đồ án tốt nghiệp theo định hướng Data Science hoặc Machine Learning A. Định hướng Data Science HV sẽ thực hiện 3 đồ án thuộc 3 trong 6 bài toán quan trọng của Data Science dưới đ…
Giới Thiệu Đồ Án Tốt Nghiệp Data Science Và Machine Learning: Khoa Học Dữ Liệu, Máy Học, Trí Tuệ Nhân Tạo

Giới Thiệu Full Lộ Trình Học Data Science and Machine Learning: Khoa Học Dữ Liệu Và Học Máy Online

👉  NHẤN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI SỐC KHI MUA KHÓA HỌC Full Lộ Trình Học Data Science and Machine Learning: Khoa Học Dữ Liệu Và Học Máy Online  sẽ bao gồm 9 khóa học liên quan với nhau, được sắp theo theo thứ tự và trình độ từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn học online tại nhà, rẻ, chất lượng và chuyên sâu. Data Science (Khoa học dữ liệu) được xếp hạng là một trong những ngành nghề “hot” nhất trong Cách mạng công nghiệp 4.0 vì thế nhu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực này đang bùng nổ. Đây là một lĩnh …
Giới Thiệu Full Lộ Trình Học Data Science and Machine Learning: Khoa Học Dữ Liệu Và Học Máy Online

Giới Thiệu Khóa Học Online Big Data in Machine Learning: Xử Lý Dữ Liệu Lớn Trong Máy Học

👉  NHẤN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI SỐC KHI MUA KHÓA HỌC Khóa Học Online Big Data in Machine Learning: Xử Lý Dữ Liệu Lớn Trong Máy học  sẽ bao gồm: Các công nghệ trong Big Data: cách lưu trữ, quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn để mang lại các số liệu theo yêu cầu của hoạt động doanh nghiệp Làm việc với Spark, Big Data Technology mới nhất Trang bị các kiến thức và kỹ năng làm việc với PySpark (Python package tích hợp Spark dùng để thực hiện tính toán song song với các bộ dữ liệu lớn) như PySpark RDD’s,…
Giới Thiệu Khóa Học Online Big Data in Machine Learning: Xử Lý Dữ Liệu Lớn Trong Máy Học

Giới Thiệu Khóa Học Online R Programming Language For Data Science: Lập Trình R Cho Khoa Học Dữ Liệu

👉  NHẤN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI SỐC KHI MUA KHÓA HỌC Khóa Học Online R Programming Language For Data Science: Lập Trình R Cho Khoa Học Dữ Liệu  sẽ bao gồm: Các kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể thực hiện việc phân tích, thống kê, biểu diễn đồ họa và báo cáo bằng R – một ngôn ngữ lập trình luôn đứng trong “TOP TEN” các ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều và phổ biến nhất . Sử dụng các cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình R để giải quyết các bài toán Vận dụng các cấu trúc điều kiện, …
Giới Thiệu Khóa Học Online R Programming Language For Data Science: Lập Trình R Cho Khoa Học Dữ Liệu

Giới Thiệu Khóa Học Online Mathematics and Statistics for Data Science: Toán và Xác Suất Thống Kê Cho Khoa Học Dữ Liệu

👉  NHẤN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI SỐC KHI MUA KHÓA HỌC Khóa Học Online Mathematics and Statistics for Data Science: Toán và Xác Suất Thống Kê Cho Khoa Học Dữ Liệu  sẽ bao gồm: Các kiến thức cần thiết về toán dành cho Data Science như Đại số tuyến tính (Linear Algebra), Giải tính (Calculus), Gradient Descent, Phương trình vector ma trận (Matrix-Vector Equations), Matrix Factorization, Eigenvalues và Eigenvectors, Singular Value Decomposition (SVD), Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis …
Giới Thiệu Khóa Học Online Mathematics and Statistics for Data Science: Toán và Xác Suất Thống Kê Cho Khoa Học Dữ Liệu

Giới Thiệu Khóa Học Online Database SQL and Data Collection for Data Science: Truy Vấn Và Thu Thập Dữ Liệu Cho Khoa Học Dữ Liệu

👉  NHẤN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI SỐC KHI MUA KHÓA HỌC Khóa Học Online Database SQL and Data Collection for Data Science : Truy Vấn Và Thu Thập Dữ Liệu Cho Khoa Học Dữ Liệu sẽ bao gồm: Các kiến thức và kỹ năng cần thiết khi làm việc với cơ sở dữ liệu (database) Kiến thức nền tảng vững chắc về ngôn ngữ truy vấn (SQL): các loại truy vấn rút trích, thêm, xóa, cập nhật… dữ liệu trong môi trường Data Science Cách xây dựng và làm việc với CSDL trên Cloud (đám mây), truy cập CSDL với Python sử dụng DB-API Kiến …
Giới Thiệu Khóa Học Online Database SQL and Data Collection for Data Science: Truy Vấn Và Thu Thập Dữ Liệu Cho Khoa Học Dữ Liệu