Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Full Lộ Trình Trở Thành Data Analyst Theo Chuẩn Quốc Tế Cole.vn


👉 NHẤN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI SỐC KHI MUA KHÓA HỌC

Full Lộ Trình Trở Thành Data Analyst Theo Chuẩn Quốc Tế Cole.vn. Lộ trình khóa học data analysis bài bản, định hướng nghề khóa học data analyst. Khóa học phân tích dữ liệu Fresher – Junior – Senior cho mọi xuất phát điểm.

➢  Khóa học phân tích dữ liệu với Excel và Power Query cho người mới bắt đầu học.

➢  Khóa học data analyst SQL nền tảng.

➢  Khóa học phân tích dữ liệu với Power BI.

➢  Khóa học Python cho phân tích dữ liệu.

➢  Khóa học phân tích định lượng thống kê với R.

Bạn sẽ nhận được

  • Trọn bộ khoá học 450+ video
  • 50+ bài tập tại các công ty lớn
  • Quyền truy cập trọn đời
  • Tổng thời lượng hơn 200 tiếng

Đối tượng tham gia

Người mới bắt đầu / chuyển ngành (Các khóa Fresher)

➢  Những bạn mới bắt đầu học phân tích dữ liệu hoặc những bạn không có nền tảng CNTT muốn tìm hiểu về công việc phân tích dữ liệu và học về data analyst

➢  Dân Dev/IT muốn đổi hướng sang làm dữ liệu nhưng chưa có tư duy nghiệp vụ

➢  Những bạn đang gặp vấn đề trong công việc khi dữ liệu quá lớn, xử lý bằng những công cụ đơn giản như Excel thì không đáp ứng được nhu cầu và tốn thời gian

➢  Những bạn đang muốn tìm hiểu về cơ sở dữ liệu và cách ứng dụng SQL trong công việc phân tích dữ liệu.

Data Analyst mới vào nghề (Các khóa Junior)

➢  Học viên đã kết thúc khóa học data analyst Intern mong muốn học nâng cao để đi làm nghề phân tích dữ liệu chuyên nghiệp và muốn học về data analyst ở mức độ cao hơn.

➢  Các bạn học nhóm ngành kinh tế kỹ thuật, muốn theo đuổi ngành dữ liệu với lộ trình phát triển bài bản

➢  Người đã đi làm Data Analyst muốn nâng cao kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu

Các khóa Senior

➢  Những bạn muốn theo đuổi vị trí Data Analyst chuyên nghiệp hoặc Data Scientist.

➢  Sinh viên nhóm ngành kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học,… muốn đào sâu học về data analysis với ngôn ngữ lập trình R + Python hoặc đã tham gia học xong khóa học Data Analyst Executive.

➢  Nghiên cứu sinh cao học thạc sĩ, tiến sĩ học để hiểu cách làm phân tích báo cáo quản lý dữ liệu.

Lộ trình các khóa học

Full Lộ Trình Trở Thành Data Analyst Theo Chuẩn Quốc Tế Cole.vn | Học Rẻ Hơn Cùng EduMall

Full Lộ Trình Trở Thành Data Analyst Theo Chuẩn Quốc Tế Cole.vn | Học Rẻ Hơn Cùng EduMall

Full Lộ Trình Trở Thành Data Analyst Theo Chuẩn Quốc Tế Cole.vn | Học Rẻ Hơn Cùng EduMall

Full Lộ Trình Trở Thành Data Analyst Theo Chuẩn Quốc Tế Cole.vn | Học Rẻ Hơn Cùng EduMall

Lưu Ý Khóa học này được Weekly Study dẫn thông tin từ các nguồn cung cấp khác, nhằm giới thiệu cho độc giả các khóa học chất lượng, giá hợp lý. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý về khóa học này.
Thông Cáo DMCA Copyright Disclaimer: This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền: Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét