Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Tableau

Giới Thiệu Khóa Học Data Visualization - Excel, Tableau, Python, R [Mã - 7004 A]

Trực quan hóa dữ liệu trong Excel, Tableau, Python và R. Tạo các biểu đồ tuyệt đẹp và tìm hiểu các kỹ năng được yêu cầu nhiều nhất vào năm 2022. Bạn sẽ học được gì? ✓ Làm chủ data visualization. ✓ Tìm hiểu cách label và style cho một đồ thị. ✓ Interpret data. ✓ Chọn đúng loại biểu đồ. ✓ Khám phá những phát hiện thông qua trực quan hóa dữ liệu. ✓ Tạo các visualization tuyệt đẹp. ✓ Cách tạo một Bar chart. ✓ Cách tạo một Pie chart. ✓ Cách tạo một Stacked area chart. ✓ Cách tạo một Line chart. ✓ Cá…
Giới Thiệu Khóa Học Data Visualization - Excel, Tableau, Python, R [Mã - 7004 A]

Giới Thiệu Khóa Học Data Analytics Hoàn Chỉnh Với Python Và Tableau 2022 [Mã - 8175 A]

Giới thiệu khoá học: Chào mừng bạn đến với khóa học Data Analytics toàn diện nhất hiện có hiện nay! Khi bạn trở thành một Data Analyst, có hai điều bạn nên có kỹ năng để trở thành một master data analyst, đó là Python và Tableau! Khóa học này là một lựa chọn tuyệt vời cho những người mới bắt đầu muốn mở rộng kỹ năng của họ trong Data Analytics. Bạn cũng tạo một danh mục công việc trực tuyến vững chắc và có thể liên kết nó trong sơ yếu lý lịch của bạn. Với hơn 11 giờ, khóa học Python và Tabl…
Giới Thiệu Khóa Học Data Analytics Hoàn Chỉnh Với Python Và Tableau 2022 [Mã - 8175 A]