Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Microsoft

Giới Thiệu Khóa Học Microsoft SQL Server Database Administration Hoàn Chỉnh [Update Tháng 10-2023] [Mã - 6978 A]

Trở thành SQL database được chứng nhận (chứng nhận MCSA và MTA). Bạn sẽ học được gì: ✓ Đến cuối khóa học này, bạn sẽ trở thành SQL database administrator chuyên nghiệp và có thể ứng tuyển các công việc về SQL. ✓ Quản trị SQL database thông qua Microsoft Windows. ✓ Bạn sẽ học hơn 150 truy vấn SQL. ✓ Bạn sẽ có thể khắc phục các sự cố liên quan đến SQL hàng ngày. ✓ Bạn sẽ quản lý SQL server trong môi trường công ty. ✓ Bạn sẽ viết các truy vấn SQL từ cơ bản đến nâng cao. ✓ Khắc phục sự cố liên quan…
Giới Thiệu Khóa Học Microsoft SQL Server Database Administration Hoàn Chỉnh [Update Tháng 10-2023] [Mã - 6978 A]

Giới Thiệu Khóa Học Đào Tạo Microsoft SCCM [Mã - 8172 A]

Bạn sẽ học được gì: ✓ Microsoft SCCM Technology. ✓ Microsoft System Center Configuration Manager (ConfigMgr) Historical Details. ✓ Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) Features và Capabilities. ✓ Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) (Current Branch) Current và Future Market Value. ✓ Tổng quan và tìm hiểu biết về System Center Configuration Manager (SCCM) Site Servers và Site Roles. ✓ Tổng quan và Điều kiện tiên quyết của System Center Configuration Manager (SCCM)…
Giới Thiệu Khóa Học Đào Tạo Microsoft SCCM [Mã - 8172 A]