Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Software Engineering

Giới Thiệu Khóa Học Software Engineering Hoàn Chỉnh - Xây Dựng Phần Mềm Tốt Hơn [Mã - 6908 A]

Tìm hiểu mọi thứ về Software Engineering: Lập kế hoạch, thiết kế, phát triển, thử nghiệm và thực thi phần mềm sử dụng Software Engineering. Bạn sẽ học được gì: ✓ Các giai đoạn Kỹ thuật phần mềm, SDLC, SDLC. ✓ Các mô hình SDLC như Thác nước (Waterfall), Mô hình tiếp cận lặp (Iterative), Tăng trưởng (Incremental), Xoắn ốc (Spiral), V Model, Agile, v.v. ✓ SSDLC - Secure Software Development Lifecycle. ✓ Tất cả các khái niệm Agile chính. ✓ SCRUM, KANBAN, XP, CRYSTAL, LEAN RAD, FDD, SAFe. ✓ Softwa…
Giới Thiệu Khóa Học Software Engineering Hoàn Chỉnh - Xây Dựng Phần Mềm Tốt Hơn [Mã - 6908 A]

Giới Thiệu Khóa Học Python Cho Software Engineering [Mã - 8234 A]

Giới thiệu khoá học: Kỹ sư phần mềm là một trong những vị trí có nhu cầu cao nhất trong thế giới hiện đại và nhu cầu này sẽ chỉ tăng lên khi mọi người và tổ chức tiếp tục áp dụng công nghệ và tích hợp nó vào quy trình kinh doanh của họ. Ngoài ra, Kỹ thuật phần mềm cung cấp các vị trí công việc sinh lợi và linh hoạt, đặc biệt là nhiều cơ hội làm việc từ xa hậu COVID. Tuy nhiên, do đó, các vị trí Kỹ sư phần mềm có thể cực kỳ cạnh tranh để có được, và thường chứa nhiều vòng phỏng vấn căng thẳn…
Giới Thiệu Khóa Học Python Cho Software Engineering [Mã - 8234 A]