Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
ASP.Net

Giới Thiệu Khóa Học ASP.Net Core MVC - Xây Dựng Dự Án Hệ Thống Quản Lý Mua Hàng [Mã - 8176 A]

Giới thiệu khoá học: Đây là dự án hoàn chỉnh dựa trên Hệ thống quản lý mua hàng dành cho mọi cấp độ (người mới bắt đầu đến nâng cao) sử dụng ASP.Net Core MVC 3.0, jQuery, Code First Approach và cơ sở dữ liệu SQL Server trong Visual Studio 2019. Bạn sẽ học cách tạo cơ sở dữ liệu cho dự án. Cách tạo một giao diện đẹp mắt và Navigation Bar chuyên nghiệp. Tạo các form Mặt hàng, Mua hàng và Giao dịch phát hành nơi bạn có thể Thêm, Chỉnh sửa và Xóa các mục nhập. Việc phát triển các Report có thể …
Giới Thiệu Khóa Học ASP.Net Core MVC - Xây Dựng Dự Án Hệ Thống Quản Lý Mua Hàng [Mã - 8176 A]