Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Network Automation

Giới Thiệu Khóa Học Network Automation Trên MikroTik Bằng Python [Mã - 8817 A]

Giới thiệu khoá học Thế giới CNTT đang chuyển sang khả năng lập trình mạng hay được gọi là tự động hóa mạng, có nghĩa là các kỹ sư mạng phải sẵn sàng viết các tập lệnh để cấu hình các thiết bị mạng như MikroTik Router. Hầu hết các kỹ sư mạng không thích lập trình - đó là một thực tế. Nhưng kỹ năng lập trình là bắt buộc nếu bạn muốn tiếp tục làm kỹ sư mạng. Ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều nhất cho tự động hóa mạng ngày nay được gọi là Python. Vì lý do này, khóa học được thiết kế để hướ…
Giới Thiệu Khóa Học Network Automation Trên MikroTik Bằng Python [Mã - 8817 A]