Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
 • Giao diện sáng
 • Giao diện tối
 • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Online Mathematics and Statistics for Data Science: Toán và Xác Suất Thống Kê Cho Khoa Học Dữ Liệu👉 NHẤN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI SỐC KHI MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Online Mathematics and Statistics for Data Science: Toán và Xác Suất Thống Kê Cho Khoa Học Dữ Liệu sẽ bao gồm:

 • Các kiến thức cần thiết về toán dành cho Data Science như Đại số tuyến tính (Linear Algebra), Giải tính (Calculus), Gradient Descent, Phương trình vector ma trận (Matrix-Vector Equations), Matrix Factorization, Eigenvalues và Eigenvectors, Singular Value Decomposition (SVD), Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis - PCA)
 • Các kiến thức cần thiết xác suất thống kê dành cho Data Science như Thống kê mô tả (Descriptive Statistics), Xác suất (Probability), Thống kê suy luận (Inferential Statistics), Ước lượng (Estimation), Tương quan (Correlation)
 • Vận dụng các thư viện toán, xác suất thống kê của Python để giải quyết các vấn đề về khoa học dữ liệu.
 • Thực hiện phân tích thống kê, đưa ra nhận xét trên những bộ dữ liệu thực tế

Mathematics and Statistics for Data Science

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) các kiến thức cần thiết về toán dành cho Data Science như Đại số tuyến tính (Linear Algebra), Phương trình vector ma trận (Matrix-Vector Equations), Matrix Factorization, Eigenvalues và Eigenvectors, Singular Value Decomposition (SVD), Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis - PCA), Giải tính (Calculus), Gradient Descent
 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) các kiến thức cần thiết về xác suất thống kê dành cho Data Science như Thống kê mô tả (Descriptive Statistics), Xác suất (Probability), Thống kê suy luận (Inferential Statistics), Ước lượng (Estimation), Tương quan (Correlation)
 • Hướng dẫn HV cách vận dụng các thư viện toán, xác suất thống kê của Python để giải quyết các vấn đề về khoa học dữ liệu.
 • Là khóa học thứ ba của chương trình “Data Science and Machine Learning Certificate”

KHÓA HỌC DÀNH CHO

 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng
 • HV có định hướng sẽ làm việc trong lĩnh vực Data Science, Machine Learning
 • Điều kiện đầu vào: HV đã tham gia khóa Data Manipulation and Visualization with Python hoặc có kiến thức tương đương

SAU KHÓA HỌC, BẠN HOÀN TOÀN CÓ THỂ

 • Nắm được các kiến thức toán học và xác suất, thống kê cần thiết cho việc tính toán và phân tích dữ liệu
 • Sử dụng được các bộ thư viện, công cụ trong Python trong việc tính toán và thống kê
 • Vận dụng toán học phù hợp tùy theo yêu cầu của từng bài toán khác nhau
 • Thực hiện phân tích thống kê, đưa ra nhận xét trên những bộ dữ liệu thực tế

THỜI LƯỢNG - HỌC PHÍ

 • Thời lượng: 40 giờ - 53 tiết (5 tuần), học trực tiếp trên máy

BẠN SẼ HỌC NHỮNG GÌ?

Phần 1: Toán học (Mathematics)

 • Linear Algebra (Đại số tuyến tính)
  • Matrix Vectors & Space
  • Matrix - Vector operations (tính toán ma trận với vector)
  • Matrix transformations (biến đổi ma trận): Matrix Multiplication
  • T-matrix (ma trận chuyển vị)
  • Matrix - Matrix calculations (tính toán ma trận với ma trận)
 • Matrix Factorization
  • LU decomposition
  • QR decomposition
  • Cholesky decomposition
 • Eigenvalues & Eigenvectors
  • Scalar Multiplication
  • Scaling different axes (Tinh chỉnh dữ liệu trên các trục)
  • Toán trong Eigenvalues
 • Singular Value Decomposition (SVD)
  • SVD
  • Tái cấu trúc ma trận từ SVD
  • SVD cho Dimensionality Reduction
 • Principal Component Analysis (Phân tích thành phần chính - PCA)
  • Giới thiệu PCA
  • Tìm feature thừa
  • Linear Algebra trong PCA
  • Tìm hiểu Covarience
  • Chuẩn hóa dữ liệu
  • Tính toán varience, covariance
 • Calculus (Giải tính)
  • Multivariate calculus
  • Derivatives và gradients

Phần 2: Xác suất, thống kê (Probability Statistic)

 • Descriptive Statistics (thống kê mô tả)
  • Mean, Median, Mode
  • Standard Deviation
  • Variance
  • Co-variance
  • Range
  • Probability Density Function (PDF: hàm mật độ xác suất)
  • Outliers
  • Probability mass function (PMF: hàm khối xác suất)
  • Cumulative distribution function (CDF: hàm phân phối tích lũy)
 • Probability (Xác suất)
  • Quy tắc xác suất
  • Exponential distribution
  • Pareto distribution
  • Nomal Distribution - Gaussian Distribution
  • Binomial distribution
  • Uniform Distribution
  • Poisson Distribution
  • Bernoulli Distribution
  • Central Limit Theorem
  • Three Sigma Rule
 • Inferential Statistics (thống kê suy luận)
 • Standard error
 • Confidence interval (khoảng tin cậy T)
 • Confidence levels and Sigificance levels
 • Correlation
 • Hypothesis Testing (kiểm định giả thuyết)
  • Cross-validation
  • t-test, p-value, chi-squared test
  • A/B Testing
  • ANOVA
Lưu Ý Khóa học này được Weekly Study dẫn thông tin từ các nguồn cung cấp khác, nhằm giới thiệu cho độc giả các khóa học chất lượng, giá hợp lý. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý về khóa học này.
Thông Cáo DMCA Copyright Disclaimer: This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền: Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét