Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Angular

Giới Thiệu Khóa Học Modern Angular Bootcamp [Update Tháng 10-2023] [Mã - 6934 A]

Hãy sẵn sàng cho công việc với Angular! Hiểu cách xây dựng và triển khai các ứng dụng production-ready. Bạn sẽ học được gì: ✓ Xây dựng các single page application tuyệt vời với Angular và Typescript. ✓ Nắm vững các khái niệm nền tảng đằng sau việc cấu trúc các ứng dụng Angular. ✓ Nhận ra sức mạnh của việc xây dựng các composable component. ✓ Hãy là kỹ sư giải thích cách Angular hoạt động cho những người khác, bởi vì bạn biết rất rõ các nền tảng của nó. ✓ Xây dựng danh mục các dự án để giới th…
Giới Thiệu Khóa Học Modern Angular Bootcamp [Update Tháng 10-2023] [Mã - 6934 A]

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng FullStack App Sử Dụng .NetCore, Angular & ChatGPT [Mã - 6930 A]

Làm chủ khả năng tích hợp: Tạo các ứng dụng mạnh mẽ với .Net Core, Angular và ChatGPT. Bạn sẽ học được gì: ✓ Tìm hiểu cách sử dụng .Net Core để xây dựng các API. ✓ API Development nâng cao với .Net Core. ✓ ChatGPT-Assisted Coding. ✓ Front-End Development với Angular. ✓ Các kỹ thuật Debugging được hỗ trợ bởi AI. ✓ Database Engineering với .Net Core. ✓ Security Best Practices trong FullStack Development. ✓ Tối ưu hóa hiệu suất trong các ứng dụng .Net. ✓ Containerization với Docker. ✓ Triển khai…
Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng FullStack App Sử Dụng .NetCore, Angular & ChatGPT [Mã - 6930 A]

Giới Thiệu Khóa Học Java Spring Boot API Và Angular Thực Chiến - Xây Dựng Ứng Dụng Bán Hàng [Mã - 9416 V]

Thực chiến, xây dựng ứng dụng bán hàng với Java Springboot API và Angular. Bạn sẽ học được gì? ✓ Có khả năng xây dựng một ứng dụng web thực tế hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, kết hợp giữa phần back-end với Java Springboot API và phần front-end với Angular. ✓ Có khả năng xây dựng một RESTful API với Java Springboot từ đầu đến cuối, bao gồm các tính năng cơ bản như đăng nhập, đăng ký và quản lý sản phẩm và đơn hàng. ✓ Hiểu rõ về các công nghệ an toàn liên quan đến việc xây dựng RESTful API như JWT,…
Giới Thiệu Khóa Học Java Spring Boot API Và Angular Thực Chiến - Xây Dựng Ứng Dụng Bán Hàng [Mã - 9416 V]

Giới Thiệu Ebook Master Frontend to Backend [Full 1GB] [Mã - 9718E]

Nâng cao các kỹ năng Full-Stack Development của bạn với sách điện tử của chúng tôi!​ Làm chủ từ frontend đến backend development với eBook toàn diện này, bao gồm HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, React.js, MongoDB, ExpressJS, AngularJS, và NodeJS. Đi sâu vào hơn 550 project với source code, nhận ghi chú viết tay miễn phí và truy cập hơn 400 câu hỏi phỏng vấn. Phần thưởng: Sách điện tử Python miễn phí có ghi chú viết tay và 100 project source code. Sách điện tử này bao gồm: EBook -> Master …
Giới Thiệu Ebook Master Frontend to Backend [Full 1GB] [Mã - 9718E]

Giới Thiệu Khóa Học Angular Core Chuyên Sâu - Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao (Angular 17) [Update Tháng 1-2024] [Mã - 6859 A]

Đã cập nhật lên Angular 17 (Signals, defer, @if @for): Tìm hiểu tất cả các tính năng nâng cao của Angular Core và các Common module. Bạn sẽ học được gì? ✓ Code trong Github repository với các file ZIP có thể tải xuống cho mỗi phần. ✓ Hiểu các câu hỏi chính về Angular: Tại sao là Angular, lợi ích là gì? ✓ Biết cách xây dựng và tạo kiểu cho các Angular Component tùy chỉnh của riêng bạn. ✓ Tìm hiểu chi tiết tất cả các chức năng có sẵn trong Core Directives. ✓ Cảm thấy thoải mái với các chủ đề Tr…
Giới Thiệu Khóa Học Angular Core Chuyên Sâu - Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao (Angular 17) [Update Tháng 1-2024] [Mã - 6859 A]

Giới Thiệu Khóa Học MEAN Stack E-Commerce App - Angular 14, NX, PrimeNg [Update 2022] [Mã - 7634 A]

Giới thiệu khóa học: Bắt đầu Coding như các công ty phần mềm lớn nhất thế giới! Tôi không thích làm những thứ lý thuyết, tôi thích làm cái gì đó Thực tế! Đây không phải là một khóa học đọc tài liệu. Ở đây bạn có một dự án trong thế giới thực để học hỏi và bạn sẽ thấy vị trí chính xác của mọi tính năng của mọi công nghệ được sử dụng trong khóa học này. Bạn sẽ tìm hiểu cách xây dựng một Full Web Application  MEAN stack bằng cách sử dụng Angular. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách sử dụng các côn…
Giới Thiệu Khóa Học MEAN Stack E-Commerce App - Angular 14, NX, PrimeNg [Update 2022] [Mã - 7634 A]

GiớiThiệu Khóa Học Full Stack - Angular Và Java Spring Boot E-Commerce Website 2022 [Mã - 8242 A]

Giới thiệu khoá học Xây dựng một Full Stack E-Commerce website với Angular và Java Spring Boot (bao gồm Thanh toán bằng thẻ tín dụng Stripe). Khóa học này sẽ giúp bạn nhanh chóng bắt kịp với Angular và Java Spring Boot. Tôi sẽ làm sáng tỏ công nghệ và giúp bạn hiểu các khái niệm cơ bản để xây dựng một ứng dụng Full Stack với Angular và Java Spring Boot. Bạn cũng sẽ sử dụng các công cụ phát triển hiện đại như IntelliJ, Visual Studio Code, Maven và npm. Tất cả các dự án đều dựa trên Maven và …
GiớiThiệu Khóa Học Full Stack - Angular Và Java Spring Boot E-Commerce Website 2022 [Mã - 8242 A]