Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
.Net Core

Giới Thiệu Ebook Ultimate ASP.NET Core Web API [2nd Edition - Premium Package] [PDF + Source Code] [Mã - 9737E]

Phiên bản thứ hai của chương trình bán chạy nhất của chúng tôi Ultimate ASP.NET Core Web API - Premium Package. Bao gồm những gì? ✓ Ultimate ASP.NET Core Web API - Phiên bản thứ hai. ✓ Sáu tài liệu thưởng bổ sung:    + Ultimate ASP.NET Core Web API Workbook.    + HTTP Reference Tables.    + Dockerizing ASP.NET Core Application.    + Practical JSON Requests Collection.    + Freelancing Unleashed.    + Mastering ASP.NET Core Security. Bạn sẽ học những gì: ✓ Fundamentals - Cách setup ASP.NET Core…
Giới Thiệu Ebook Ultimate ASP.NET Core Web API [2nd Edition - Premium Package] [PDF + Source Code] [Mã - 9737E]

Giới Thiệu Khóa Học Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Về Web API Trong .NET 8 - Làm Chủ API Development [Update Tháng 11-2023] [Mã - 6938 A]

Làm chủ RESTful API Development trong .NET 8: Build và Consume các API trong các ứng dụng trong thế giới thực. Bạn sẽ học được gì: ✓ Làm chủ ASPNET Core Web API (từ zero đến hero). ✓ Tạo một Blazor WebAssembly App để consume Web API. ✓ Sử dụng chuyên sâu Identity Server 4. ✓ Proper Web Development Architecture và Best Practices. ✓ Web API là gì. ✓ RESTful API Design. ✓ ASPNET Core Platform Basic. ✓ Web API Routing, Model Binding, Model Validation, Filter Pipeline. ✓ Web API versioning, OpenAPI…
Giới Thiệu Khóa Học Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Về Web API Trong .NET 8 - Làm Chủ API Development [Update Tháng 11-2023] [Mã - 6938 A]

Giới Thiệu Khóa Học Làm Chủ .NET Core MVC - Xây Dựng Market Management System Trong .NET 8 [Mã - 6933 A]

Tìm hiểu ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, SQL Server, ASP.NET Core Identity, Clean Architecture trong .NET 8. Bạn sẽ học được gì: ✓ MVC Pattern. ✓ Handle request với Controllers. ✓ Render HTML với Views. ✓ Truyền tham số (parameter) cho các action method. ✓ Tạo các Model class để load data. ✓ Tag Helpers. ✓ Validations với Data Annotation. ✓ Validations với custom validation attributes. ✓ Partial Views. ✓ Tương tác với partial views và jQuery. ✓ Tạo reusable component với ViewComponent…
Giới Thiệu Khóa Học Làm Chủ .NET Core MVC - Xây Dựng Market Management System Trong .NET 8 [Mã - 6933 A]

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng FullStack App Sử Dụng .NetCore, Angular & ChatGPT [Mã - 6930 A]

Làm chủ khả năng tích hợp: Tạo các ứng dụng mạnh mẽ với .Net Core, Angular và ChatGPT. Bạn sẽ học được gì: ✓ Tìm hiểu cách sử dụng .Net Core để xây dựng các API. ✓ API Development nâng cao với .Net Core. ✓ ChatGPT-Assisted Coding. ✓ Front-End Development với Angular. ✓ Các kỹ thuật Debugging được hỗ trợ bởi AI. ✓ Database Engineering với .Net Core. ✓ Security Best Practices trong FullStack Development. ✓ Tối ưu hóa hiệu suất trong các ứng dụng .Net. ✓ Containerization với Docker. ✓ Triển khai…
Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng FullStack App Sử Dụng .NetCore, Angular & ChatGPT [Mã - 6930 A]

Giới Thiệu Khóa Học Tìm Hiểu Tất Cả Các Tính Năng Quan Trọng Trong ASP Net Core MVC [Tiếng Việt] [Mã 9394 V]

ASP.NET Core, MVC, Javascript, Jquery, Clean Architecture, Entity Framework. Bạn sẽ học được gì: ✓ Bạn sẽ nắm và hiểu được hầu hết đặc tính của ASP MVC từ cơ bản đến nâng cao. ✓ Hiểu về Clean Architecture áp dụng trong phát triển ứng dụng. ✓ Hiểu rõ về công nghệ ASP NET Identity. ✓ Hoàn toàn có thể tự tin phát triển ứng dụng website sau khi hoàn thành khóa học. Khóa học này dành cho mọi người muốn học về công nghệ ASP.NET, có mong muốn xây dựng ứng dụng website trong thế giới thực với ASP.NETCo…
Giới Thiệu Khóa Học Tìm Hiểu Tất Cả Các Tính Năng Quan Trọng Trong ASP Net Core MVC [Tiếng Việt] [Mã 9394 V]

Giới Thiệu Khóa Học Tạo .Net Core Microservices Sử Dụng Clean Architecture [Update Tháng 10-2023] [Mã -7005 A]

Hướng dẫn hoàn chỉnh để xây dựng ứng dụng phiên bản doanh nghiệp từ đầu đến cuối. Bạn sẽ học được gì? ✓ Tìm hiểu cách tạo Microservices bằng .Net Core. ✓ Tìm hiểu cách kết hợp nhiều công nghệ lại với nhau. ✓ Tìm hiểu cách triển khai message queue. ✓ Tìm hiểu cách triển khai Mediator Pattern. ✓ Tìm hiểu cách triển khai CQRS Pattern. ✓ Tìm hiểu cách Containerize entire solution. ✓ Tìm hiểu cách sử dụng Application Gateway. ✓ Tìm hiểu cách triển khai structured Logging. ✓ Tìm hiểu cách xử lý các c…
Giới Thiệu Khóa Học Tạo .Net Core Microservices Sử Dụng Clean Architecture [Update Tháng 10-2023] [Mã -7005 A]

Giới Thiệu Khóa Học Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Để Xây Dựng Ứng Dụng Với .Net Core Và React [Update Tháng 11-2022] [Mã - 7592 A]

Giới thiệu khoá học:  Bạn đã học những kiến ​​thức cơ bản về ASP.NET Core và React chưa? Không chắc chắn nơi để đi tiếp theo? Khóa học này sẽ có thể giúp bạn với điều đó. Trong khóa học này, chúng ta tìm hiểu cách xây dựng một giải pháp ASP.NET Core đa dự án được xây dựng bằng Clean Architecture cũng như CQRS và Mediator pattern giúp code của chúng ta dễ hiểu, và mở rộng. Cả ASP.NET Core và React đều là những chủ đề nóng và khóa học này sẽ nâng cao kiến ​​thức của bạn về cả hai, đơn giản bằ…
Giới Thiệu Khóa Học Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Để Xây Dựng Ứng Dụng Với .Net Core Và React [Update Tháng 11-2022] [Mã - 7592 A]