logo logo

Tổng hợp tin tức - kiến thức về kinh doanh, công nghệ, tài chính,...mới nhất hàng tuần!

Weekly Study

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

Ho Chi Minh City, VN

7A Street 21, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City, HCMC, 700000

Call: +84-9684-39129 (Call-free)

info@weeklystudy.asia

Tải miễn phí Khóa học lập trình các ngôn ngữ - Hệ thống nhúng

Nếu chưa có điều kiện theo học các khóa đào tạo chính quy, bạn hoàn toàn có thể học kiến thức lập trình cơ bản trên mạng nhờ những website dạy miễn …

Tìm hiểu Học sâu Deep Learning thông qua 10 dự án mạng thần kinh vào năm 2022

( Weekly Study - Deep Learning ) Dưới đây là 10 dự án mạng nơ-ron mà bạn có thể thực hiện vào năm 2022 để xây dựng kỹ năng, bí quyết và danh mục đầu…

Sự phát triển của AI, Analytics, Machine Learning, Data Science, Deep Learning năm 2021 và các xu hướng chính năm 2022

(Weekly Study - Trí tuệ nhân tạo AI) Năm 2021 gần như đã đến hồi kết. Chúng tôi đã thấy một số tiến bộ nổi bật trong AI , Analytics , Machine Learni…

8 Ý tưởng Dự án Deep Learning cho người mới bắt đầu

(Weekly Study - Deep Learning) Bạn đã từng nghiên cứu các kỹ thuật Deep Learning, nhưng chưa bao giờ làm việc trên một dự án? Ở đây, chúng tôi đưa r…

Giới thiệu về Học sâu ( Deep Learning ) - Sự liên quan giữa Machine Learning và Deep Learning

(  Weekly Study - IoT/AI  )  Trong những năm sơ khai, trí tuệ nhân tạo (AI) tập trung nhiều vào các hệ thống dựa trên quy tắc sẽ đưa ra dự đoán bằng…

Deep Learning (DL) - Học sâu là gì ? Định nghĩa đúng và ngắn gọn

( Weekly Study - IoT/AI )  Deep learning (học sâu) là một tập con của Machine learning (học máy) trong đó mạng thần kinh - thuật toán lấy cảm hứng từ…

Xem thêm Đã xem hết

Trending topics

Trí tuệ nhân tạo