Tự học Data Analyst tại nhà chỉ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!
Deep Learning

Datasets for Data Science, Machine Learning, AI & Analytics

Weekly Study cung cấp cho bạn danh sách Bộ các dữ liệu Dataset cho Trí tuệ nhân tạo AI , Phân tích dữ liệu Data Analyst , Khoa học dữ liệu Data Scie…

Tải miễn phí Khóa học lập trình các ngôn ngữ - Hệ thống nhúng

Nếu chưa có điều kiện theo học các khóa đào tạo chính quy, bạn hoàn toàn có thể học kiến thức lập trình cơ bản trên mạng nhờ những website dạy miễn …

Tìm hiểu Học sâu Deep Learning thông qua 10 dự án mạng thần kinh vào năm 2022

( Weekly Study - Deep Learning ) Dưới đây là 10 dự án mạng nơ-ron mà bạn có thể thực hiện vào năm 2022 để xây dựng kỹ năng, bí quyết và danh mục đầu…

Sự phát triển của AI, Analytics, Machine Learning, Data Science, Deep Learning năm 2021 và các xu hướng chính năm 2022

(Weekly Study - Trí tuệ nhân tạo AI) Năm 2021 gần như đã đến hồi kết. Chúng tôi đã thấy một số tiến bộ nổi bật trong AI , Analytics , Machine Learni…

8 Ý tưởng Dự án Deep Learning cho người mới bắt đầu

(Weekly Study - Deep Learning) Bạn đã từng nghiên cứu các kỹ thuật Deep Learning, nhưng chưa bao giờ làm việc trên một dự án? Ở đây, chúng tôi đưa r…

Giới thiệu về Học sâu ( Deep Learning ) - Sự liên quan giữa Machine Learning và Deep Learning

(  Weekly Study - IoT/AI  )  Trong những năm sơ khai, trí tuệ nhân tạo (AI) tập trung nhiều vào các hệ thống dựa trên quy tắc sẽ đưa ra dự đoán bằng…
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.