Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
MEAN

Giới Thiệu Ebook Master Frontend to Backend [Full 1GB] [Mã - 9718E]

Nâng cao các kỹ năng Full-Stack Development của bạn với sách điện tử của chúng tôi!​ Làm chủ từ frontend đến backend development với eBook toàn diện này, bao gồm HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, React.js, MongoDB, ExpressJS, AngularJS, và NodeJS. Đi sâu vào hơn 550 project với source code, nhận ghi chú viết tay miễn phí và truy cập hơn 400 câu hỏi phỏng vấn. Phần thưởng: Sách điện tử Python miễn phí có ghi chú viết tay và 100 project source code. Sách điện tử này bao gồm: EBook -> Master …
Giới Thiệu Ebook Master Frontend to Backend [Full 1GB] [Mã - 9718E]

Giới Thiệu Khóa Học MEAN Stack E-Commerce App - Angular 14, NX, PrimeNg [Update 2022] [Mã - 7634 A]

Giới thiệu khóa học: Bắt đầu Coding như các công ty phần mềm lớn nhất thế giới! Tôi không thích làm những thứ lý thuyết, tôi thích làm cái gì đó Thực tế! Đây không phải là một khóa học đọc tài liệu. Ở đây bạn có một dự án trong thế giới thực để học hỏi và bạn sẽ thấy vị trí chính xác của mọi tính năng của mọi công nghệ được sử dụng trong khóa học này. Bạn sẽ tìm hiểu cách xây dựng một Full Web Application  MEAN stack bằng cách sử dụng Angular. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách sử dụng các côn…
Giới Thiệu Khóa Học MEAN Stack E-Commerce App - Angular 14, NX, PrimeNg [Update 2022] [Mã - 7634 A]