Tự học Data Analyst với Excel tại nhà chỉ 199K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!
Tài liệu

5 Cuốn Sách Khoa Học Dữ Liệu Miễn Phí Bạn Phải Đọc Năm 2023

Nếu bạn là người yêu sách như tôi, thì bạn nên bắt đầu xem những cuốn sách khoa học dữ liệu miễn phí dành cho bạn. Những cuốn sách này sẽ dạy bạn lập…

Ebook Machine Learning Thực Hành Với Scikit-Learn, Keras, Và TensorFlow [Ấn Bản Lần Thứ 2] + Code

Thông qua một loạt các đột phá gần đây, deep learning đã thúc đẩy toàn bộ lĩnh vực machine learning. Giờ đây, ngay cả những lập trình viên không biết…

Bắt đầu với SQL qua Cheatsheet ghi chú của Weekly Study

(Weekly Study - SQL) Bạn muốn bắt đầu với SQL? Hãy xem bản cheatsheet mới nhất từ ​​WS Team để cập nhật kiến ​​thức cơ bản về một trong những ngôn ng…
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.