Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Spring Boot

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Real-Time REST API Với Spring Boot - Blog App [Update Tháng 12-2023] [Mã - 6890 A]

Xây dựng các REST API bằng Spring Boot, Spring Security 6, JWT, Spring Data JPA, Hibernate, MySQL, Docker & Deploy trên AWS. Bạn sẽ học được gì: ✓ Tìm hiểu cách xây dựng các REST API cho Blog App bằng Spring Boot, Spring Security, JWT, Spring Data JPA (Hibernate), MySQL Database. ✓ Tìm hiểu cách xây dựng các CRUD REST API trong Spring Boot Project. ✓ Tìm hiểu cách xây dựng các CRUD REST API cho ONE-TO-MANY Relationship - /posts/{postId}/comments/{commentId}. ✓ Tìm hiểu cách xây dựng các R…
Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Real-Time REST API Với Spring Boot - Blog App [Update Tháng 12-2023] [Mã - 6890 A]

Giới Thiệu Khóa Học Apache Kafka Cho Spring Boot Microservices [Mã - 6887 A]

Tìm hiểu cách xây dựng event-driven Spring Boot Microservices bằng cách sử dụng Apache Kafka. Bạn sẽ học được gì: ✓ Apache Kafka cho Microservices. ✓ Tạo Event-Driven Microservices. ✓ Làm việc với Kafka CLI. ✓ Chạy nhiều Kafka Server trong một cluster. ✓ Làm việc với Kafka Consumer trong Java. ✓ Làm việc với Kafka Producer trong Java. ✓ Xử lý và khắc phục lỗi. Trong khóa học video này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng Apache Kafka để xây dựng Event-Driven Spring Boot Microservices. Khóa học này đ…
Giới Thiệu Khóa Học Apache Kafka Cho Spring Boot Microservices [Mã - 6887 A]

Giới Thiệu Ebook Full Stack Development Với Spring Boot 3 Và React - Xây Dựng Các Ứng Dụng Web Hiện Đại Bằng Sức Mạnh Của Java, React Và TypeScript [Ấn Bản Lần Thứ 4, Tháng 10-2023] [PDF, EPUB + CODE] [Mã - 9721E]

Thiết lập và chạy với ngăn xếp Spring Boot và React - xây dựng một ứng dụng từ đầu đến cuối, test frontend và backend rồi triển khai. Với code TypeScript! 1. Các tính năng chính: ✓ Sử dụng Spring Boot 3 để tạo backend mạnh mẽ, phức tạp và an toàn cho các ứng dụng của bạn. ✓ Tận dụng React để xây dựng frontend mượt mà, hiệu suất cao. ✓ Được giới thiệu về TypeScript, Vite và React Query for React development. 2. Mô tả cuốn sách: Nếu bạn hiện là một Java developer muốn tìm hiểu về full stack hoặ…
Giới Thiệu Ebook Full Stack Development Với Spring Boot 3 Và React - Xây Dựng Các Ứng Dụng Web Hiện Đại Bằng Sức Mạnh Của Java, React Và TypeScript [Ấn Bản Lần Thứ 4, Tháng 10-2023] [PDF, EPUB + CODE] [Mã - 9721E]

Giới Thiệu Khóa Học Selenium Toàn Tập [Tiếng Việt] [Mã - 9403 V]

Tìm hiểu Selenium chuyên sâu, JUnit, JAVA, sử dụng Spring Framework, Cucumber Framework và Extent Report. Bạn sẽ học được gì: ✓ Selenium từ cơ bản đến nâng cao. ✓ Cách lấy element ID, Name, Class, xpath, CSS và DOM. ✓ Làm việc với Alert, Frame và windows. ✓ Làm việc với Mouse. ✓ SelectorHUB: cài đặt và cách sử dụng. ✓ Java với selenium. ✓ Design Patterns với Java và 2 ứng dựng trong Selenium. ✓ JUnit cách viết code với JUPUTER. ✓ Thiết kế Framework. ✓ Tìm hiểu Cucumber, Gherkin và ứng dụng vớ…
Giới Thiệu Khóa Học Selenium Toàn Tập [Tiếng Việt] [Mã - 9403 V]

Giới Thiệu Khóa Học [NEW] Spring Boot 3, Spring 6 & Hibernate Cho Beginner [Update Tháng 1-2024] [Mã - 6875 A]

Spring Boot 3: Học Spring 6, Spring Core, Spring REST, Spring MVC, Spring Security, Thymeleaf, JPA, Hibernate, MySQL. Bạn sẽ học được gì: ✓ MỚI CHO NĂM 2024: SPRING BOOT 3, SPRING 6 và IntelliJ (phiên bản miễn phí). ✓ Bạn sẽ Gõ MỌI DÒNG Code với tôi trong video. TÔI GIẢI THÍCH từng dòng code để giúp bạn tìm hiểu! ✓ TÌM HIỂU các tính năng chính của Spring Boot 3: Core, Annotations, Java Config, Spring REST, Spring MVC, AOP, Hibernate/JPA và Maven. ✓ Tôi là NGƯỜI HƯỚNG DẪN TRÁCH NHIỆM ... hãy đ…
Giới Thiệu Khóa Học [NEW] Spring Boot 3, Spring 6 & Hibernate Cho Beginner [Update Tháng 1-2024] [Mã - 6875 A]

Giới Thiệu Khóa Học [NEW] Xây Dựng Microservices Với Spring Boot & Spring Cloud [Update Tháng 12-2023] [Mã - 6871 A]

Tìm hiểu cách xây dựng Microservices bằng Spring Boot 3, Spring Cloud, React, Kafka, RabbitMQ, REST API, Docker & IntelliJ IDEA. Bạn sẽ học được gì: ✓ Xây dựng các REST API bằng Spring Boot - Các Annotation quan trọng của Spring MVC. ✓ Xây dựng các CRUD REST API bằng Spring Boot, Spring Data JPA và MySQL Database. ✓ Sử dụng DTO (Data Transfer Object) Pattern trong Spring Boot App. ✓ Sử dụng các thư viện Mapping - ModelMapper và MapStruct. ✓ Exception Handling trong Spring Boot App. ✓ Spri…
Giới Thiệu Khóa Học [NEW] Xây Dựng Microservices Với Spring Boot & Spring Cloud [Update Tháng 12-2023] [Mã - 6871 A]

Giới Thiệu Khóa Học Java Spring Boot API Và Angular Thực Chiến - Xây Dựng Ứng Dụng Bán Hàng [Mã - 9416 V]

Thực chiến, xây dựng ứng dụng bán hàng với Java Springboot API và Angular. Bạn sẽ học được gì? ✓ Có khả năng xây dựng một ứng dụng web thực tế hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, kết hợp giữa phần back-end với Java Springboot API và phần front-end với Angular. ✓ Có khả năng xây dựng một RESTful API với Java Springboot từ đầu đến cuối, bao gồm các tính năng cơ bản như đăng nhập, đăng ký và quản lý sản phẩm và đơn hàng. ✓ Hiểu rõ về các công nghệ an toàn liên quan đến việc xây dựng RESTful API như JWT,…
Giới Thiệu Khóa Học Java Spring Boot API Và Angular Thực Chiến - Xây Dựng Ứng Dụng Bán Hàng [Mã - 9416 V]