Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học MEAN Stack E-Commerce App - Angular 14, NX, PrimeNg [Update 2022] [Mã - 7634 A]

khoa-hoc-mean-stack-e-commerce-app-angular-14-nx-primeng-ma-7634a


Giới thiệu khóa học:

Bắt đầu Coding như các công ty phần mềm lớn nhất thế giới!

Tôi không thích làm những thứ lý thuyết, tôi thích làm cái gì đó Thực tế!

Đây không phải là một khóa học đọc tài liệu. Ở đây bạn có một dự án trong thế giới thực để học hỏi và bạn sẽ thấy vị trí chính xác của mọi tính năng của mọi công nghệ được sử dụng trong khóa học này.

Bạn sẽ tìm hiểu cách xây dựng một Full Web Application  MEAN stack bằng cách sử dụng Angular.

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách sử dụng các công nghệ như:

Đối với Frontend:

✓ Angular 14, và cấu trúc dự án của bạn.

✓ NX Monorepo.

✓ PrimeNg Material Library.

✓ RXJS.

✓ NGRX For User Session.

✓ SCSS.

Đối với Backend (WebAPI):

✓ NodeJs.

✓ Express.

✓ MongoDB.

✓ JWT (JSON Web Tokens).

MEAN Stack là từ viết tắt của MongoDB, Express, Angular và Node.js – theo đó cả bốn thứ này được tích hợp để tạo thành các ứng dụng JavaScript full-stack được xây dựng bằng giải pháp.

Hầu như, mọi người phát triển web trên thị trường đang cố gắng trở thành một MEAN stack app developer.

Bạn sẽ học những kiến ​​thức cơ bản về xây dựng các ứng dụng Angular. Đầu tiên, bạn sẽ khám phá cách thiết lập môi trường của mình trong thời gian kỷ lục, bao gồm cách gỡ lỗi và chạy ứng dụng của bạn. Sau đó, bạn sẽ khám phá Angular component library và cách tạo kiểu cho layout của bạn để có cảm giác tuyệt vời. Cuối cùng, bạn sẽ đi sâu vào cách gọi một HTTP API từ ứng dụng của mình.

Khi bạn hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có các kỹ năng và kiến ​​thức về Angular, Nodejs và Architecture cần thiết để giải quyết các dự án đa nền tảng, có lợi nhuận mà không cần học ít nhất nhiều ngôn ngữ lập trình.

Ngoài ra, khóa học này là một sự hoàn hảo cho các khái niệm về server-side web development. Bạn sẽ tìm hiểu các phần khác nhau tạo nên back-end của một website hoặc ứng dụng web và bạn sẽ làm quen với Node.js runtime environment. Sau khóa học này, bạn sẽ được thiết lập để khám phá các Node framework phổ biến như Express.js để xây dựng các API tuyệt vời.

Trong khóa học này, bạn học cách sử dụng MongoDB mà không cần cài đặt bất kỳ công cụ bổ sung nào, MongoDB hiện có trên đám mây, vì vậy bạn sẽ lưu trữ cơ sở dữ liệu của mình ở nơi an toàn!

Những Tính năng chính:

✓ Ứng dụng cửa hàng điện tử từ đầu.

✓ Admin Panel để quản lý E-Shop từ đầu.

✓ Great E-Shop Architecture.

✓ Admin product management.

✓ Admin user management.

✓ Trang Admin Order details.

✓ Thay đổi trạng thái đơn hàng (đã vận chuyển, đã giao hàng..).

✓ Xử lý Giỏ hàng.

✓ Lọc sản phẩm.

✓ Đăng nhập và xác thực.

✓ Quy trình thanh toán (đặt hàng).

✓ Sử dụng Database trên đám mây.

✓ Deployment to Production Server.

✓ Sử dụng các thư viện bên ngoài.

✓ Và nhiều hơn nữa ...!

Sau khóa học này, bạn sẽ có một ứng dụng Angular thương mại điện tử hoạt động đầy đủ mà bạn có thể sử dụng hoặc thêm vào portfolio của mình, thậm chí bạn có thể lấy code của E-Shop và điều chỉnh nó để phù hợp với nhu cầu của mình và tạo nền tảng E-Shop của riêng bạn.

Mục lục:

✓ 01. Welcome.

✓ 02. Tools và Environment.

✓ 03. Bắt đầu với Backend.

✓ 04. Backend : Products & Categories.

✓ 05. Backend : Users & Authentication.

✓ 06. Backend : Orders.

✓ 07. Backend: Product Image & Gallery Upload.

✓ 08. Bắt đầu với Frontend.

✓ 09. NX Monorepo.

✓ 10. NX: Cấu trúc cơ bản cho E-Shop App + Admin Panel App.

✓ 11. NX: Shared Libraries.

✓ 12. NX: Shared Styling Files.

✓ 13. Admin Panel Application.

✓ 14. Admin Panel: Categories.

✓ 15. Admin Panel: Products.

✓ 16. Admin Panel: Users.

✓ 17. Admin Panel: Orders.

✓ 18. Admin Panel: Login & Authentication.

✓ 19. Admin Panel: Dashboard.

✓ 20. Admin Panel: Refactoring.

✓ 21. NgShop App: Home Page.

✓ 22. NgShop App: Products.

✓ 23. NgShop App: Cart & CheckOut.

✓ 24. NgShop App: NGRX User Sessions.

✓ 25. Payment on Checkout.

✓ 26. Refactoring.

✓ 27. Backend Deployment.

✓ 28. Frontend Apps Deployment.

✓ 29. Làm tốt lắm! Tiếp theo là gì?

Bạn sẽ học được gì:

✓ Xây dựng một ứng dụng web thương mại điện tử tuyệt vời với Angular, NX MonoRepo, Node, Express & MongoDB.

✓ Một dự án trong thế giới thực thực tế.

✓ Phân chia khóa học tuyệt vời để bạn có thể chọn FullStack, Frontend hoặc Backend.

✓ Khu vực Admin để quản lý khách hàng, sản phẩm và đơn đặt hàng.

✓ Tìm hiểu NodeJS API (Backend) Development.

✓ Tìm hiểu cách triển khai Authentication dựa trên JWT.

✓ Hiểu các thuật ngữ và khái niệm về Angular Architecture.

✓ Bắt kịp tốc độ với các nguyên tắc và phương pháp thiết kế Angular.

✓ Tạo các component thực sự có thể tái sử dụng trông tuyệt vời.

✓ Khám phá các Web design pattern được sử dụng bởi các kỹ sư giàu kinh nghiệm.

✓ Truy vấn Mongoose nâng cao và Relationship giữa các Database Collection.

✓ File Upload & Multiple File Upload.

✓ Sử dụng các tính năng JavaScript hiện đại (ES6, ES7).

✓ Full E-Commerce project để thêm vào portfolio của bạn.

Khóa học này dành cho ai:

✓Các Full stack, Forntend hoặc Backend Web Developer muốn tìm hiểu MEAN bằng cách xây dựng các ứng dụng trong thế giới thực.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét