Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

GiớiThiệu Khóa Học Full Stack - Angular Và Java Spring Boot E-Commerce Website 2022 [Mã - 8242 A]

Khóa học này sẽ giúp bạn nhanh chóng bắt kịp với Angular và Java Spring Boot.
Liu Liu

gioithieu-khoa-hoc-full-stack-angular-va-java-spring-boot-e-comerce-website-2022-ma-8242-A
Giới thiệu khoá học

Xây dựng một Full Stack E-Commerce website với Angular và Java Spring Boot (bao gồm Thanh toán bằng thẻ tín dụng Stripe).

Khóa học này sẽ giúp bạn nhanh chóng bắt kịp với Angular và Java Spring Boot. Tôi sẽ làm sáng tỏ công nghệ và giúp bạn hiểu các khái niệm cơ bản để xây dựng một ứng dụng Full Stack với Angular và Java Spring Boot.

Bạn cũng sẽ sử dụng các công cụ phát triển hiện đại như IntelliJ, Visual Studio Code, Maven và npm. Tất cả các dự án đều dựa trên Maven và npm, vì vậy bạn có thể thoải mái sử dụng bất kỳ công cụ nào bạn muốn.

Trong suốt khóa học, bạn sẽ xây dựng một ứng dụng Thương mại điện tử full stack. Bạn sẽ phát triển code cho danh mục sản phẩm, giỏ hàng và thanh toán. Trong phần thanh toán của khóa học, bạn sẽ học cách xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng với Stripe.

Khóa học cũng hướng dẫn bạn cách thêm bảo mật cho ứng dụng của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng JWT, OAuth2, OpenID Connect và SSL/TLS. Bạn sẽ thêm tính năng đăng nhập / đăng xuất, bảo vệ quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Phát triển một ứng dụng Full Stack E-commerce với Angular front-end và Spring Boot back-end.

✓ Tìm hiểu cách xây dựng các ứng dụng Angular front-end .... tất cả đều từ đầu. Không có kiến ​​thức trước về Angular.

✓ Phát triển một Spring Boot back-end bằng cách sử dụng REST API và cơ sở dữ liệu MySQL.

✓ Phát triển một giỏ hàng với tích hợp Angular frontend và Spring Boot backend.

✓ Xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng sử dụng Stripe API.

✓ Phát triển code của bạn bằng các công cụ phát triển hiện đại như IntelliJ, VS Code, Maven và npm.

✓ Các Full Stack developer với Angular và Spring Boot đang có nhu cầu rất cao. Nâng cấp sự nghiệp của bạn và trở thành một FULL STACK developer!

✓ Bạn có thể TẢI XUỐNG tất cả mã nguồn và PDF. Hoàn hảo cho việc HỌC và REVIEW offline.CẬP NHẬT MỚI: 

✓ THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG STRIPE.

✓ SECURITY: JWT, OAUTH2, OPENID CONNECT, SSL/TLS.

Tìm hiểu cách xây dựng một Full Stack E-commerce website với Angular và Java Spring Boot.

Angular và Spring Boot là hai trong số những công nghệ hot nhất để phát triển các ứng dụng Full Stack.

Biết cách xây dựng các ứng dụng Full Stack với Angular và Java Spring Boot có thể giúp bạn tìm được việc làm hoặc cải thiện công việc bạn có. Đây là những kỹ năng hot và các công ty đang rất cần những developer. Một số công việc được trả lương cao nhất dành cho các nhà phát triển Full Stack có kinh nghiệm Angular và Spring Boot .

Trong khóa học này, bạn sẽ nhận được:

✓ Tất cả mã nguồn đều có sẵn để tải xuống.

✓ Bản PDF của tất cả các bài giảng đều có sẵn để tải xuống.

✓ Bản ghi âm thanh và video chuyên nghiệp (kiểm tra các bản xem trước miễn phí).

Khóa học này được cập nhật và bao gồm các phiên bản mới nhất của Angular và Spring Boot. Khóa học cũng bao gồm nội dung mới về Xử lý thẻ tín dụng với Stripe.

Tham gia khóa học này, nơi tôi chỉ cho bạn cách phát triển một ứng dụng full stack trong thời gian thực với Angular và Spring Boot. Bạn có thể gõ code cùng với tôi trong video, đó là cách tốt nhất để học.

Cuối cùng, tất cả mã nguồn được cung cấp cùng với khóa học cùng với hướng dẫn thiết lập.

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.