Tự Học Data Science - Machine Learning Tại Nhà Chỉ Từ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!
AWS

Tại Sao Bạn Nên Lấy Chứng Chỉ Machine Learning Mới Của Google?

Google đã mở cổng cho chứng chỉ Kỹ sư ML mới. Trước khi bắt đầu, hãy nhớ rằng điều này hướng đến các chuyên gia muốn thể hiện năng lực của họ trong …

Giới Thiệu Khóa Học PySpark & AWS - Làm Chủ Big Data Với PySpark Và AWS [Mã - 7638 A]

Giới thiệu khóa học: Các từ thông dụng nhất trong ngành Big Data analytics là Python và Apache Spark. PySpark hỗ trợ sự cộng tác của Python và Apache…

Giới Thiệu Khóa Học AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03) [Update Tháng 11-2022] [Mã - 7610 A]

Giới thiệu khoá học: CẬP NHẬT QUAN TRỌNG: THÁNG 11/2022 : NEW & 100% hợp lệ cho kỳ thi phiên bản SAA-C03. AWS Certified Solutions Architect l…

Giới Thiệu Khóa Học AWS Developer - Triển Khai, Xây Dựng Và Tối Ưu Hóa Các Ứng Dụng Trên AWS [Mã - 7600 A]

Giới thiệu khoá học:  Lộ trình kỹ năng này bao gồm tất cả các mục tiêu cần thiết để phát triển ứng dụng với Amazon Web Services. Bạn sẽ tìm hiểu …

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Giải Pháp IoT Hoàn Chỉnh Với ESP32 Và AWS [Mã - 8178 A]

Giới thiệu khoá học: Đây là khóa học nhập môn bao gồm việc phát triển giải pháp IoT sử dụng ESP32, Raspberry Pi và AWS. Trong suốt khóa học, bạn …
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.