Tự học Data Analyst với Excel tại nhà chỉ 199K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!
AWS

Giới Thiệu Khóa Học PySpark & AWS - Làm Chủ Big Data Với PySpark Và AWS [Mã - 7638 A]

Giới thiệu khóa học: Các từ thông dụng nhất trong ngành Big Data analytics là Python và Apache Spark. PySpark hỗ trợ sự cộng tác của Python và Apache…

Giới Thiệu Khóa Học AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03) [Update Tháng 11-2022] [Mã - 7610 A]

Giới thiệu khoá học: CẬP NHẬT QUAN TRỌNG: THÁNG 11/2022 : NEW & 100% hợp lệ cho kỳ thi phiên bản SAA-C03. AWS Certified Solutions Architect l…

Giới Thiệu Khóa Học AWS Developer - Triển Khai, Xây Dựng Và Tối Ưu Hóa Các Ứng Dụng Trên AWS [Mã - 7600 A]

Giới thiệu khoá học:  Lộ trình kỹ năng này bao gồm tất cả các mục tiêu cần thiết để phát triển ứng dụng với Amazon Web Services. Bạn sẽ tìm hiểu …

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Giải Pháp IoT Hoàn Chỉnh Với ESP32 Và AWS [Mã - 8178 A]

Giới thiệu khoá học: Đây là khóa học nhập môn bao gồm việc phát triển giải pháp IoT sử dụng ESP32, Raspberry Pi và AWS. Trong suốt khóa học, bạn …
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.