Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
AWS

Giới Thiệu Khóa Học AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) 2023 [Mã - 6914 A]

Vượt qua kỳ thi AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) trong lần thử đầu tiên, bao gồm một full practice exam! Bạn sẽ học được gì: ✓ Tham gia và vượt qua kỳ thi chứng chỉ AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02). ✓ Giải thích giá trị của AWS Cloud. ✓ Hiểu và giải thích AWS shared responsibility model. ✓ Hiểu các phương pháp hay nhất về bảo mật. ✓ Hiểu chi phí, tính kinh tế và phương thức thanh toán của AWS Cloud. ✓ Mô tả và định vị các dịch vụ cốt lõi của AWS, bao gồm compute, network, …
Giới Thiệu Khóa Học AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) 2023 [Mã - 6914 A]

Giới Thiệu Ebook Build Và Deliver Microservices Trên AWS [Ấn Bản Lần Thứ 1, Tháng 5-2023] [PDF, EPUB + CODE] [Mã - 9724E]

Deliver microservices với CodeCommit, CodeBuild, CodeDeploy, và CodePipeline bằng cách sử dụng các software architecture pattern, microservices, và release pipelines. 1. Các tính năng chính: ✓ Tìm hiểu software architecture và microservices design patterns từ một AWS certified professional architect. ✓ Phát triển microservices bằng Spring Boot và tự động release bằng CodePipeline. ✓ Deploy microservices bằng cách sử dụng CodeDeploy cho EC2 instances, containers, và on premises. 2. Mô tả cuốn …
Giới Thiệu Ebook Build Và Deliver Microservices Trên AWS [Ấn Bản Lần Thứ 1, Tháng 5-2023] [PDF, EPUB + CODE] [Mã - 9724E]

Giới Thiệu Khóa Học AWS Certified Solutions Architect Associate SAA-C03 [Tiếng Việt] [Update Tháng 12-2023] [Mã - 9407 V]

Khóa học luyện thi chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect Associate SAA-C03 (Tiếng Việt). Bạn sẽ học được gì: ✓ Bạn sẽ hiểu biết về cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS như IAM, S3, CloudFront, EC2, CloudWatch, CLI, Lambda, Route 53, RDS, DynamoDB, ElastiCache, Aurora, VPC, SQS. ✓ Đạt được kiến thức nền tảng về các phương pháp hay được đề xuất để xây dựng an toàn và đáng tin cậy trên nền tảng điện toán đám mây AWS. ✓ Hiểu biết về các nguyên tắc kiến trúc cơ bản và dịch vụ trong việc xây dựng h…
Giới Thiệu Khóa Học AWS Certified Solutions Architect Associate SAA-C03 [Tiếng Việt] [Update Tháng 12-2023] [Mã - 9407 V]

Giới Thiệu Khóa Học AWS Cloud Dành Cho Người Mới Bắt Đầu [Tiếng Việt] [Update Tháng 11-2023] [Mã - 9406 V]

Tìm hiểu AWS Cloud dành cho người mới bắt đầu. Bạn sẽ học được gì: ✓ Nắm vững các khái niệm về Cloud Computing & AWS. ✓ Có kiến thức cơ bản về các dịch vụ AWS (Networking, Compute, Storage, Database, Container...). ✓ Tự tin tạo, cấu hình cũng như thao tác với các dịch vụ AWS thường dùng. ✓ Có khả năng tự thiết kế hệ thống trên AWS theo tiêu chuẩn Best Practice. ✓ Handson lab: tất cả các section đều có handson lab giúp bạn áp dụng kiến thức vào thực tế. ✓ Trang bị kiến thức cần thiết để ch…
Giới Thiệu Khóa Học AWS Cloud Dành Cho Người Mới Bắt Đầu [Tiếng Việt] [Update Tháng 11-2023] [Mã - 9406 V]

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Real-Time REST API Với Spring Boot - Blog App [Update Tháng 12-2023] [Mã - 6890 A]

Xây dựng các REST API bằng Spring Boot, Spring Security 6, JWT, Spring Data JPA, Hibernate, MySQL, Docker & Deploy trên AWS. Bạn sẽ học được gì: ✓ Tìm hiểu cách xây dựng các REST API cho Blog App bằng Spring Boot, Spring Security, JWT, Spring Data JPA (Hibernate), MySQL Database. ✓ Tìm hiểu cách xây dựng các CRUD REST API trong Spring Boot Project. ✓ Tìm hiểu cách xây dựng các CRUD REST API cho ONE-TO-MANY Relationship - /posts/{postId}/comments/{commentId}. ✓ Tìm hiểu cách xây dựng các R…
Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Real-Time REST API Với Spring Boot - Blog App [Update Tháng 12-2023] [Mã - 6890 A]

Giới Thiệu Khóa Học AWS Cloud Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa học này cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết để thiết kế, triển khai và vận hành các giải pháp trên nền tảng AWS. Bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết về các dịch vụ quan trọng của AWS như EC2, S3, RDS và nhiều hơn nữa. Bạn sẽ nắm vững các khái niệm và kỹ năng cần thiết để thành công trong việc xây dựng và quản lý môi trường đám mây trên AWS. Đăng ký ngay để trở thành một chuyên gia AWS đáng tin cậy và nâng cao cơ hội nghề nghiệp của bạn. Bạn sẽ học được gì: Hiểu và sử dụng một cách hiệu q…
Giới Thiệu Khóa Học AWS Cloud Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

Giới Thiệu Khóa Học AWS Serverless Design Cho IoT [Mã - 6838 A]

Lập trình ESP8266/ESP32 trong Arduino, sau đó nâng cao lên, lưu trữ và trực quan hóa dữ liệu IoT với các AWS Serverless design flow. Bạn sẽ học được gì: ✓ Các IoT Serverless design pattern cơ bản trên AWS. ✓ AWS IoT workflow, rules và action với AWS IoT Core. ✓ Lập trình ESP8266 và ESP32 với Arduino IDE miễn phí. ✓ Tích lũy kinh nghiệm với các AWS serverless service như Lambda, S3, API Gateway, DynamoDB và IoT Analytics. ✓ Asynchronous AWS WebSockets với Lambda. ✓ Tìm hiểu cách host các stati…
Giới Thiệu Khóa Học AWS Serverless Design Cho IoT [Mã - 6838 A]

Giới Thiệu Khóa Học DevOps Bootcamp 2024 [Update Tháng 1-2024] [Mã - 6853 A]

Chương trình 6 tháng để bắt đầu sự nghiệp của bạn với tư cách là một kỹ sư DevOps. Lịch trình dựa trên các giả định sau: ✓ 10 - 15 giờ/tuần. ✓ Nền tảng software development hoặc operations. ✓ Làm việc cùng với các demo và làm các bài tập. Tuy nhiên, khóa học hoàn toàn có nhịp độ riêng nên bạn có thể hoàn thành nhanh hơn hoặc lâu hơn. Khóa học này dành cho ai? ✓ Software Developer. ✓ System Administrator. ✓ Network Engineer. ✓ Cloud Engineer. ✓ Testing Engineer / QA. NỘI DUNG KHÓA HỌC: 1. Giới t…
Giới Thiệu Khóa Học DevOps Bootcamp 2024 [Update Tháng 1-2024] [Mã - 6853 A]