Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
TensorFlow

Ebook Machine Learning Thực Hành Với Scikit-Learn, Keras, Và TensorFlow [Ấn Bản Lần Thứ 2] + Code

Thông qua một loạt các đột phá gần đây, deep learning đã thúc đẩy toàn bộ lĩnh vực machine learning. Giờ đây, ngay cả những lập trình viên không biết gì về công nghệ này cũng có thể sử dụng các công cụ đơn giản, hiệu quả để triển khai các chương trình có khả năng học từ dữ liệu. Cuốn sách thực tế này chỉ cho bạn cách làm. Bằng cách sử dụng các ví dụ cụ thể, lý thuyết tối thiểu và hai production-ready Python framework: Scikit-Learn và TensorFlow, cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu trực quan về các khái …
Ebook Machine Learning Thực Hành Với Scikit-Learn, Keras, Và TensorFlow [Ấn Bản Lần Thứ 2] + Code