Tự Học Data Science - Machine Learning Tại Nhà Chỉ Từ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!
Raspberry

Giới Thiệu Khóa Học Raspberry Pi Full Stack Upgrade Project [Mã - 7645 A]

Giới thiệu khóa học: Chào mừng bạn đến với Raspberry Pi Full Stack Upgrade Project! Trong khóa học Raspberry Pi Full Stack ban đầu, bạn đã học cách x…

Giới Thiệu Khóa Học FreeRTOS Trên Raspberry PI Pico [Mã - 7640 A]

Giới thiệu khóa học: FreeRTOS Kernel cho phép chúng tôi thêm multi-processing vào các dự án trên Raspberry PI Pico. Khóa học này dạy các nền tảng của…

Giới Thiệu Khóa Học Raspberry Pi Full Stack Raspbian [Update Tháng 8-2022] [Mã - 7646 A]

Giới thiệu khoá học: Chào mừng bạn đến với Raspberry Pi: Full Stack, một dự án thực hành được thiết kế để hướng dẫn bạn cách xây dựng một ứng dụn…
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.