Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Raspberry

Giới Thiệu Khóa Học Raspberry Pi Full Stack Upgrade Project [Mã - 7645 A]

Giới thiệu khóa học: Chào mừng bạn đến với Raspberry Pi Full Stack Upgrade Project! Trong khóa học Raspberry Pi Full Stack ban đầu, bạn đã học cách xây dựng một ứng dụng tích hợp các microcomputer, microcontroller, sensor, radio transceiver, web server, một database, và Cloud services. Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách nâng cấp ứng dụng này bằng phần cứng và phần mềm mới. Ứng dụng Full Stack được nâng cấp sử dụng Raspberry Pi Zero 2 W single-board computer và ESP32 microcontroller - mặc dù bạn…
Giới Thiệu Khóa Học Raspberry Pi Full Stack Upgrade Project [Mã - 7645 A]

Giới Thiệu Khóa Học FreeRTOS Trên Raspberry PI Pico [Mã - 7640 A]

Giới thiệu khóa học: FreeRTOS Kernel cho phép chúng tôi thêm multi-processing vào các dự án trên Raspberry PI Pico. Khóa học này dạy các nền tảng của FreeRTOS Kernel thông qua các dự án ví dụ thực tế để giúp bạn bắt đầu nhanh chóng. Khóa học bao gồm 15 dự án riêng biệt sử dụng FreeRTOS Kernel bao gồm Symmetric Multi-Processing (sử dụng cả hai lõi RP2040). Khóa học được viết cho Raspberry PI Pico và Pico W. Các ví dụ cũng sẽ chạy trên bất kỳ bo mạch RP2040 nào, mặc dù có thể cần một số sửa đổi d…
Giới Thiệu Khóa Học FreeRTOS Trên Raspberry PI Pico [Mã - 7640 A]

Giới Thiệu Khóa Học Raspberry Pi Full Stack Raspbian [Update Tháng 8-2022] [Mã - 7646 A]

Giới thiệu khoá học: Chào mừng bạn đến với Raspberry Pi: Full Stack, một dự án thực hành được thiết kế để hướng dẫn bạn cách xây dựng một ứng dụng Internet-of-Things dựa trên embedded computer phổ biến nhất thế giới. Đây là bản làm lại được cập nhật và cải tiến của Raspberry Pi Full Stack gốc. Trong khóa học mới này, tôi đã cập nhật tất cả các công nghệ liên quan đến tình trạng hiện tại và cũng đã thêm nội dung mới. Khóa học này sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ quá trình phát triển một ứng dụn…
Giới Thiệu Khóa Học Raspberry Pi Full Stack Raspbian [Update Tháng 8-2022] [Mã - 7646 A]