Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
ROS2

Giới Thiệu Khóa Học ROS2 Cho Beginner Level 2 - TF, URDF, RViz, Gazebo [Mã - 6986 A]

Tìm hiểu TF, Thiết kế một robot tùy chỉnh với URDF, Mô phỏng robot trong Gazebo - Bước tiếp theo của bạn với ROS 2. Bạn sẽ học được gì? ✓ Hiểu TF (TransForm) là gì và tại sao chúng ta cần nó. ✓ Tạo một URDF cho bất kỳ robot nào (ví dụ: mobile base, robotic arm). ✓ Mô phỏng và điều khiển robot của bạn trong Gazebo. ✓ Add Links, Joints, Collisions, Inertia tags trong URDF file. ✓ Hiểu cách xác định chính xác links và joints origin. ✓ Sử dụng plugin Gazebo để mô phỏng điều khiển phần cứng của ro…
Giới Thiệu Khóa Học ROS2 Cho Beginner Level 2 - TF, URDF, RViz, Gazebo [Mã - 6986 A]

Giới Thiệu Khóa Học ROS2 Cho Beginner Level 3 - Các Khái Niệm Nâng Cao [Mã - 6985 A]

Nâng các kỹ năng ROS 2 của bạn lên một cấp độ mới - ROS2 Actions, Lifecycle Nodes, Executors, Components, v.v. Bạn sẽ học được gì? ✓ Nắm vững các khái niệm trung cấp và nâng cao của ROS 2. ✓ ROS2 Actions, Lifecycle Nodes, Executors, Components. ✓ Đưa các kỹ năng ROS2 của bạn lên một tầm cao mới. ✓ Generate và build một Action Definition. ✓ Viết một Action server và client hoàn chỉnh. ✓ Chọn và triển khai Action goal policy. ✓ Sử dụng Lifecycle nodes để tạo một initialization sequence cho các no…
Giới Thiệu Khóa Học ROS2 Cho Beginner Level 3 - Các Khái Niệm Nâng Cao [Mã - 6985 A]

Giới Thiệu Khóa Học ROS2 C++ Robotics Developer - Sử Dụng ROS2 Trong C++ [Mã - 7649 A]

Giới thiệu khóa học: Tìm hiểu cách sử dụng nền tảng Robot Operating System (ROS) phiên bản 2 (ROS2) được sử dụng để lập trình robotics trong thế giới thực. Từ Robot công nghiệp, đến Ô tô tự hành, đến các hệ thống Research & Development; ROS là xương sống của nhiều hệ thống tự động. Khóa học được thiết kế dành cho người mới bắt đầu với ít hoặc chưa có kinh nghiệm sử dụng ROS2. Coding trong khóa học này được thực hiện bằng C++ sử dụng ROS2 Humble. Chúng ta sẽ xem qua cách cài đặt ROS2, cách p…
Giới Thiệu Khóa Học ROS2 C++ Robotics Developer - Sử Dụng ROS2 Trong C++ [Mã - 7649 A]