Tự học Data Analyst với Excel tại nhà chỉ 199K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Raspberry Pi Full Stack Upgrade Project [Mã - 7645 A]

Một dự án nâng cấp đầy thách thức kết hợp Raspberry Pi, ESP32, cảm biến, display, radio communication và Cloud services.
Liu Liu

khoa-hoc-raspberry-pi-full-stack-upgrade-project-ma-7645a


Giới thiệu khóa học:

Chào mừng bạn đến với Raspberry Pi Full Stack Upgrade Project!

Trong khóa học Raspberry Pi Full Stack ban đầu, bạn đã học cách xây dựng một ứng dụng tích hợp các microcomputer, microcontroller, sensor, radio transceiver, web server, một database, và Cloud services.

Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách nâng cấp ứng dụng này bằng phần cứng và phần mềm mới.

Ứng dụng Full Stack được nâng cấp sử dụng Raspberry Pi Zero 2 W single-board computer và ESP32 microcontroller - mặc dù bạn có thể sử dụng bất kỳ bảng mạch nào tương thích với Raspberry Pi và Arduino.

Hai nút giao tiếp thông qua một radio transceiver hiện đại. Chúng có thể cảm nhận môi trường của mình, hiển thị trạng thái của chúng trên màn hình LED hữu cơ và giao diện web, log data trên Cloud và kích hoạt thông báo khi phát sinh các điều kiện cụ thể.

Khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ tiếp thu và nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng mềm và cứng. Bạn sẽ trở nên giỏi hơn trong việc phân tích, thiết kế và lập kế hoạch cần thiết khi làm việc trong các dự án lớn.

Và bạn sẽ tìm hiểu cách tích hợp các cảm biến, display cũng như local và Cloud communication bằng bo mạch Raspberry Pi và ESP32 hoặc Arduino.

Khóa học này sẽ mở rộng các kỹ năng của bạn.

Tôi đã thiết kế nó cho các Maker trình độ trung cấp, lý tưởng nhất là đã hoàn thành khóa học Raspberry Pi Full Stack ban đầu.

Mục lục:

✓ 01 - Giới thiệu.

✓ 02 - Các board mới.

✓ 03 - Thay DHT22 bằng BME280.

✓ 04 - Thêm OLED display.

✓ 05 - Thay RF24 bằng HC12.

✓ 06 - Lắp ráp phần cứng mới.

✓ 07 - Khôi phục ứng dụng Full Stack gốc.

✓ 08 - Testing và fixing.

✓ 09 - Tính năng mới.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Trở nên giỏi hơn trong việc phân tích, thiết kế và lập kế hoạch cần thiết khi làm việc trong các dự án lớn.

✓ Cải thiện khả năng của bạn để xây dựng một ứng dụng full-stack dựa trên Raspberry Pi, ESP32 và sự kết hợp của các công cụ và công nghệ phần mềm.

✓ Bạn sẽ đạt được các kỹ năng mới trong việc duy trì, sửa đổi và mở rộng một ứng dụng full-stack.

✓ Nâng cao hiểu biết của bạn về hệ điều hành Linux và dòng lệnh.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng HC12 transceiver để cho phép giao tiếp giữa Raspberry Pi và ESP32 (hoặc bất kỳ bo mạch tương thích với Arduino nào).

✓ Hiển thị Raspberry Pi status trên màn hình OLED.

✓ Nhận dữ liệu môi trường từ cảm biến BME280 trên Raspberry Pi và ESP32.

✓ Sử dụng Google Charts và Plotly Graph Object trong ứng dụng web Raspberry Pi.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Học viên tốt nghiệp khóa học Raspberry Pi Full Stack gốc.

✓ Các Maker đang tìm kiếm một dự án Raspberry Pi không tầm thường.

✓ Các Maker muốn nâng cao toàn bộ bộ kỹ năng của họ, từ hệ điều hành đến Internet of Things.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.