Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
FreeRTOS

Giới Thiệu Khóa Học FreeRTOS Trên Raspberry PI Pico [Mã - 7640 A]

Giới thiệu khóa học: FreeRTOS Kernel cho phép chúng tôi thêm multi-processing vào các dự án trên Raspberry PI Pico. Khóa học này dạy các nền tảng của FreeRTOS Kernel thông qua các dự án ví dụ thực tế để giúp bạn bắt đầu nhanh chóng. Khóa học bao gồm 15 dự án riêng biệt sử dụng FreeRTOS Kernel bao gồm Symmetric Multi-Processing (sử dụng cả hai lõi RP2040). Khóa học được viết cho Raspberry PI Pico và Pico W. Các ví dụ cũng sẽ chạy trên bất kỳ bo mạch RP2040 nào, mặc dù có thể cần một số sửa đổi d…
Giới Thiệu Khóa Học FreeRTOS Trên Raspberry PI Pico [Mã - 7640 A]