Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học FreeRTOS Trên Raspberry PI Pico [Mã - 7640 A]

Sử dụng FreeRTOS Kernel trên bo mạch RP2040 bao gồm Pico và Pico W.
Liu Liu

khoa-hoc-freertos-tren-raspberry-pi-pico-ma-7640a


Giới thiệu khóa học:

FreeRTOS Kernel cho phép chúng tôi thêm multi-processing vào các dự án trên Raspberry PI Pico. Khóa học này dạy các nền tảng của FreeRTOS Kernel thông qua các dự án ví dụ thực tế để giúp bạn bắt đầu nhanh chóng. Khóa học bao gồm 15 dự án riêng biệt sử dụng FreeRTOS Kernel bao gồm Symmetric Multi-Processing (sử dụng cả hai lõi RP2040).

Khóa học được viết cho Raspberry PI Pico và Pico W. Các ví dụ cũng sẽ chạy trên bất kỳ bo mạch RP2040 nào, mặc dù có thể cần một số sửa đổi do pinouts khác nhau nếu bo mạch khác với Raspberry PI Pico. Những ví dụ này có thể được sử dụng làm cơ sở cho các dự án của riêng bạn hoặc làm ví dụ tham khảo cho các khái niệm về FreeRTOS Kernel.

Khóa học này bao gồm:

✓ Tasks: Nhiều quy trình đồng thời trên một lõi.

✓ Semaphores: Gửi tín hiệu giữa các task để bảo vệ tài nguyên được chia sẻ (protect shared resources).

✓ Queues: Queue management. Queues thường được sử dụng cho các tác vụ tách rời.

✓ Message Buffers: Hàng đợi các item có độ dài thay đổi.

✓ Symmetric Multiprocessing: Sử dụng cả hai lõi RP2040.

Các mạch đơn giản để chiếu sáng đèn LED được sử dụng trong mỗi ví dụ. Để xây dựng các mạch này, cần một lượng nhỏ thiết bị:

✓ Raspberry PI Pico hoặc Pico W.

✓ Cáp Micro USB để cấp nguồn.

✓ Breadboard và dây kết nối.

✓ 12 LED. Bất kỳ màu nào mặc dù các ví dụ sử dụng 2x Green, 2x Blue, 8x Red.

✓ 12 điện trở 75Ohm.

✓ Desktop/Laptop để xây dựng code và flashing Pico.

Khóa học giả định kiến ​​thức về C++. Mặc dù mỗi ví dụ sẽ đi qua chức năng, khóa học sẽ không nói về cú pháp của C++. Hiểu biết về cách stack và heap được sử dụng bởi C++ cũng được giả định.

Khóa học giả định rằng bạn có thể biên dịch và triển khai code C++ cho Pico bằng Raspberry PI Pico SDK. 

FreeRTOS Kernel là trạng thái nền tảng trong hành trình tới các dự án và thiết bị IoT phức tạp hơn. Tham gia khóa học ngay hôm nay để tận hưởng niềm vui khi học FreeRTOS Kernel dành cho bo mạch Raspberry PI Pico, Pico W hoặc RP2040.

Mục lục:

✓ 1. Giới thiệu.

✓ 2. Setup Pico.

✓ 3. Tổng quan về FreeRTOS.

✓ 4. FreeRTOS Tasks.

✓ 5. FreeRTOS Semaphores.

✓ 6. FreeRTOS Queues.

✓ 7. FreeRTOS Message Buffers.

✓ 8. FreeRTOS & Multicore Operation.

✓ 9. Kết thúc khóa học.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Để hiểu rõ về FreeRTOS trên Raspberry PI PICO hoặc RP2040 Board.

✓ Có thể phát triển các ứng dụng cho Pico/RP2040 bằng FreeRTOS.

✓ Bảo vệ tài nguyên dùng chung (shared resources) bằng Semaphores.

✓ Giao tiếp giữa các task bằng Queues và Message Buffers.

✓ Sử dụng cả hai Lõi của Pico/RP2040 bằng cách sử dụng tính năng Symmetric Multi Processor.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Các Microcontroller Developer.

✓ Hobboy Developer.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.