Tự học Data Analyst với Excel tại nhà chỉ 199K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học ROS2 C++ Robotics Developer - Sử Dụng ROS2 Trong C++ [Mã - 7649 A]

Có kiến ​​thức chuyên môn về phiên bản mới nhất của Robot Operating System (ROS 2) trong C++ để lập trình robot của riêng bạn.
Liu Liu

khoa-hoc-ros2-c-robotics-developer-su-dung-ros2-trong-c-ma-7649a


Giới thiệu khóa học:

Tìm hiểu cách sử dụng nền tảng Robot Operating System (ROS) phiên bản 2 (ROS2) được sử dụng để lập trình robotics trong thế giới thực.

Từ Robot công nghiệp, đến Ô tô tự hành, đến các hệ thống Research & Development; ROS là xương sống của nhiều hệ thống tự động.

Khóa học được thiết kế dành cho người mới bắt đầu với ít hoặc chưa có kinh nghiệm sử dụng ROS2. Coding trong khóa học này được thực hiện bằng C++ sử dụng ROS2 Humble. Chúng ta sẽ xem qua cách cài đặt ROS2, cách phát triển code sử dụng framework và thậm chí xem qua các công cụ mô phỏng để bạn có thể tạo robot của riêng mình và điều khiển nó trong mô phỏng, với code có thể dễ dàng chuyển sang hệ thống robotic thực.

Khóa học này cũng rất phù hợp với các developer đã sử dụng phiên bản ROS trước đó và muốn tìm hiểu cách sử dụng ROS2 API mới được làm lại. Điều đáng chú ý là không giống như ROS1, ROS2 có hỗ trợ đa nền tảng cho phép nó được sử dụng trên Ubuntu, Windows 10 và một số phiên bản MacOS. ROS2 cũng cho phép tương thích với các hệ thống ROS1, vì vậy bạn có thể tích hợp các dự án ROS2 mới của mình với các hệ thống ROS1 trước đó.

Tóm tắt nội dung chương trình:

Khóa học được chia thành 7 phần chính:

1. Giới thiệu khóa học.

2. Setup môi trường.

3. Tổng quan về ROS2.

4. Sử dụng ROS2 trong C++.

5. Các công cụ ROS2 bổ sung.

6. Robotics Simulation.

7. Các tính năng nâng cao trong ROS2.

Phần 1: Giới thiệu chung về khóa học.

Trong phần 2, bạn sẽ học cách thiết lập máy tính của mình để có thể chạy ROS 2. Điều này bao gồm việc sử dụng hệ điều hành Ubuntu, cài đặt ROS 2 và giới thiệu cho bạn các code editor mà chúng tôi sẽ sử dụng trong khóa học này.

Trong phần 3, tôi sẽ hướng dẫn bạn ở mức độ cao những "công cụ" nào được bao gồm trong ROS 2 framework và chức năng của từng công cụ.

Bạn sẽ dành phần lớn thời gian của khóa học này trong phần 4, học cách triển khai tất cả các công cụ ROS2 khác nhau trong C++ code của riêng bạn.

Phần 5 sẽ xem xét một số công cụ mà ROS2 cung cấp bên ngoài môi trường coding. 

Phần 6 sẽ đề cập đến việc sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu cảm biến và mô phỏng mà ROS 2 cung cấp.

Phần 7 sẽ đề cập đến các tính năng nâng cao của ROS 2. Phần này sẽ đề cập đến việc xây dựng ROS 2 từ source để sử dụng các công cụ như SROS, cho phép bạn bảo mật dữ liệu topic data, cũng như sử dụng ROS 2 bridge cho phép bạn giao tiếp với ROS 1 Nodes.

Chúng tôi cũng sẽ làm việc với thư viện OpenCV nổi tiếng để làm việc với dữ liệu hình ảnh đến từ camera của robot của chúng tôi.

Bạn đang chờ đợi điều gì? Hãy bắt đầu lập trình, sử dụng phiên bản mới và cải tiến của nền tảng mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất: ROS version 2.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Tìm hiểu về các công cụ có sẵn trong ROS2 Framework.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng ROS2 Client Library mới để phát triển code cho robot trong C++.

✓ Tìm hiểu về Robotics Simulation Tools để tạo môi trường Robotic ảo.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng kiến ​​trúc phi tập trung của ROS2 để giao tiếp giữa nhiều robot.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Bất cứ ai muốn tìm hiểu thêm về ROS2 Framework mới được phát triển cho Robotics Software Development

✓ Các ROS1 Developer muốn tìm hiểu những tính năng mới nào có sẵn trong ROS2 và cách sử dụng API mới của nó

✓ Ai muốn học lập trình robot bằng C++.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.