Tự học Data Analyst với Excel tại nhà chỉ 199K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!
Data Analytics

Giới Thiệu Khóa Học Business Data Analytics & Intelligence Với Python 2023 [Mã - 7632 A]

Giới thiệu khoá học: Business data analytics là gì? Tại sao học business analytics? Một business data analyst làm gì? Câu hỏi hay, chúng tôi rất…

Giới Thiệu Khóa Học Master Data Engineering Sử Dụng GCP Data Analytics [Update Tháng 11-2022] [Mã - 7609 A]

Giới thiệu khóa học: Data Engineering là tất cả về việc xây dựng Data Pipelines để đưa dữ liệu từ nhiều nguồn vào Data Lakes hoặc Data Warehouses, sa…

Giới Thiệu Khóa Học Data Analytics Hoàn Chỉnh Với Python Và Tableau 2022 [Mã - 8175 A]

Giới thiệu khoá học: Chào mừng bạn đến với khóa học Data Analytics toàn diện nhất hiện có hiện nay! Khi bạn trở thành một Data Analyst, có hai đi…

5 Dự Án Python Cho Danh Mục Khoa Học Dữ Liệu

Có thêm kinh nghiệm bằng cách làm việc trên các dự án quét web, phân tích dữ liệu, dự báo chuỗi thời gian, học máy và học sâu . Sau khi tìm hiểu các…

Sự khác biệt giữa Nhà khoa học dữ liệu và Nhà phân tích dữ liệu là gì?

(Weekly Study - Big Data) Tìm hiểu sự khác biệt chính giữa Nhà phân tích dữ liệu và Nhà khoa học dữ liệu, đồng thời đọc các lời khuyên cho bạn nên l…
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.