Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Master

Giới Thiệu Khóa Học Master Data Engineering Sử Dụng GCP Data Analytics [Update Tháng 11-2022] [Mã - 7609 A]

Giới thiệu khóa học: Data Engineering là tất cả về việc xây dựng Data Pipelines để đưa dữ liệu từ nhiều nguồn vào Data Lakes hoặc Data Warehouses, sau đó từ Data Lakes hoặc Data Warehouses đến các downstream system. Là một phần của khóa học này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng Data Engineering Pipelines bằng GCP Data Analytics Stack. Nó bao gồm các dịch vụ như Google Cloud Storage, Google BigQuery, GCP Dataproc, Databricks on GCP và nhiều dịch vụ khác. ✓ Là một phần của khóa học này, trước t…
Giới Thiệu Khóa Học Master Data Engineering Sử Dụng GCP Data Analytics [Update Tháng 11-2022] [Mã - 7609 A]