Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
STM32

Giới Thiệu Khóa Học Làm Chủ Vi Điều Khiển STM32F407 [2022] [Mã - 7965 A]

Phát triển các ứng dụng khám phá nhiều thiết bị ngoại vi STM32F4. Bạn sẽ học được gì: ✓ Khám phá các tính năng của bộ vi điều khiển STM32F407 bằng cách biết các đặc tính điện, các thanh ghi chính và ứng dụng của nó. ✓ Khám phá nhiều tài nguyên của STM32CubeIDE cũng như các thư viện phần mềm, HAL API và một loạt middleware để tích lũy nhiệm vụ phát triển. ✓ Cung cấp các kỹ năng thực tế để chẩn đoán các lỗi lập trình phổ biến thông qua việc sử dụng các công cụ STM32CubeIDE embeeded debugger và ST…
Giới Thiệu Khóa Học Làm Chủ Vi Điều Khiển STM32F407 [2022] [Mã - 7965 A]