Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
QT 6

Giới Thiệu Khóa Học Qt 6 C++ GUI Development Cho Người Mới Bắt Đầu [Mã - 8174 A]

Giới thiệu khóa học: Qt là một framework phát triển ứng dụng đa nền tảng. Nó có thể được sử dụng để xây dựng Graphical User interfaces có thể chạy trên Windows, Mac Linux, các nền tảng di động như android và ios, thậm chí cả các thiết bị nhúng. Khóa học này sẽ tập trung vào việc sử dụng Qt Widgets để xây dựng các ứng dụng desktop đa nền tảng mạnh mẽ có khả năng chạy tốt trên các hệ điều hành dành cho desktop chính như Windows, Mac và Linux. Mặc dù Qt Widgets về mặt kỹ thuật có thể chạy cả trên …
Giới Thiệu Khóa Học Qt 6 C++ GUI Development Cho Người Mới Bắt Đầu [Mã - 8174 A]