Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Qt 6 C++ GUI Development Cho Người Mới Bắt Đầu [Mã - 8174 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-qt-6-c-gui-development-cho-nguoi-moi-bat-dau-ma-8174a


Giới thiệu khóa học:

Qt là một framework phát triển ứng dụng đa nền tảng. Nó có thể được sử dụng để xây dựng Graphical User interfaces có thể chạy trên Windows, Mac Linux, các nền tảng di động như android và ios, thậm chí cả các thiết bị nhúng.

Khóa học này sẽ tập trung vào việc sử dụng Qt Widgets để xây dựng các ứng dụng desktop đa nền tảng mạnh mẽ có khả năng chạy tốt trên các hệ điều hành dành cho desktop chính như Windows, Mac và Linux.

Mặc dù Qt Widgets về mặt kỹ thuật có thể chạy cả trên thiết bị di động và nhúng, nhưng sẽ tốt hơn và đỡ đau đầu hơn khi sử dụng QML, một công nghệ khác được cung cấp bởi Qt framework. Nếu bạn muốn nhắm mục tiêu di động và nhúng, vui lòng xem các khóa học của chúng tôi về QML và Qt Quick. Khóa học này không có QML, Mobile hoặc nhúng!

Khóa học giả định bạn không có kiến ​​thức trước về Graphical User Interface Development và thậm chí cung cấp một khóa học bổ sung về C++ cho những người cần trợ giúp để bắt đầu và chạy với C++ trong môi trường Qt. Khi bạn hoàn thành khóa học, bạn sẽ không chỉ được trang bị kiến ​​thức mà bạn có thể sử dụng để xây dựng giao diện người dùng Đồ họa từ cơ bản đến trung cấp mà còn có đủ động lực để sử dụng tài liệu thậm chí là tự học thêm. Cũng như các khóa học khác của tôi, tôi tận dụng mọi cơ hội có được để chỉ cho bạn cách sử dụng tài liệu để tự tìm ra giải pháp nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Hãy cùng xem qua nội dung của khóa học.

Chúng tôi bắt đầu như một người mới bắt đầu hoàn toàn về cả C++ và Qt và chúng tôi sẽ đưa bạn qua quá trình thiết lập môi trường của bạn trên nền tảng bạn chọn:

✓ Cài đặt trực tiếp Qt Creator trên Windows.

✓ Cài đặt trực tiếp Qt Creator trên Linux.

✓ Hướng dẫn bạn cách cài đặt Qt Creator trên máy Mac.

Sau đó, chúng tôi sẽ đưa bạn tham quan ngôn ngữ lập trình C++, bao gồm các khái niệm được coi là quan trọng để bắt đầu làm việc với Qt để xây dựng các ứng dụng GUI sáng tạo của bạn. Bạn không cần phải là một C++ wizard để bắt đầu viết các ứng dụng của mình bằng Qt. Một trong những mục tiêu chính của Qt là dễ sử dụng nhất có thể, giúp bạn tập trung vào logic ứng dụng của mình hơn là hệ thống phức tạp C++. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn có thể làm được với không có kiến ​​thức C++. Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa bạn đi tham quan để tìm hiểu các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ bao gồm các chủ đề như:

✓ Chạy ứng dụng console đầu tiên của bạn và tìm hiểu main function.

✓ Streams giúp bạn viết và đọc dữ liệu từ các ứng dụng C++ của bạn.

✓ Biến và kiểu dữ liệu.

✓ Các toán tử C ++ cơ bản và cấu trúc điều khiển, mệnh đề if và vòng lặp.

✓ Xây dựng một ứng dụng để đoán số và tập hợp các khái niệm đã học cho đến nay.

✓ C++ Function.

✓ C++ class.

✓ Xây dựng Ứng dụng Qt C++ GUI đầu tiên của bạn.

✓ Xây dựng một GUI Version của game đoán số của bạn.

Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm hấp dẫn về signals và slots trong Qt, nơi bạn tìm hiểu cách linh hoạt nhất để phản hồi các sự kiện: 

✓ Khám phá các hàm lambda trong C++, chúng ta sẽ cần chúng để sử dụng cú pháp SIGNAL SLOT.

✓ Khám phá các cách khác nhau để connect signals đến slots trong Qt.

Tiếp theo, chúng ta đi sâu vào phần Qt Widgets và tìm hiểu một số widget class quan trọng nhất trong Qt: 

✓ QWidget.

✓ QMainWindow.

✓ QMessageBox.

✓ QPushButton.

✓ QLineEdit.

✓ QTextEdit.

✓ QLabel.

✓ QHBoxLayout, QVBoxLayout, QGridLayout.

✓ QCheckBox và QRadioButton.

✓ QList.

✓ QComboBox.

✓ QListWidget.

✓ QTabWidget.

✓ QMenu, QToolBar, QAction.

Tiếp theo sẽ khám phá các hộp thoại, chúng ta sẽ tìm hiểu QDialog và cách xây dựng dialog class tùy chỉnh của riêng bạn từ đầu, QDialogButtonBox, QMessageBox, QFontDialog, QFileDialog, QInputDialog và cách chúng add một layer tương tác vào các ứng dụng Qt GUI của bạn.

Sau đó, chúng ta tiếp tục và khám phá cách làm việc với Qt Resource System, Styling cho các ứng dụng Qt của bạn với QStyle, QPalette và Style Sheets, Lưu cài đặt ứng dụng của bạn với QSetting, Làm việc với Files và Directories bằng QFile và QDir, làm việc với network capabilities của Qt nơi bạn sẽ: 

✓ Tìm hiểu  các class khác nhau có sẵn để làm việc với network trong Qt.

✓ Xây dựng một ứng dụng để tải xuống các trang web trong các ứng dụng Qt của bạn.

✓ Xây dựng một ứng dụng để consume các Rest API trong các ứng dụng Qt của bạn.

Và bạn sẽ kết thúc khóa học bằng cách tìm hiểu về Model View Architecture của Qt framework, nơi bạn sẽ tìm hiểu về các class như:

✓ QListWidget.

✓ QTableWidget.

✓ QTreeWidget.

✓ QListView.

✓ QTableView.

✓ QTreeView.

✓ QStandardItemModel.

✓ QAbstractItemTableModel.

✓ QAbstractItemListModel.

✓ QStringListModel.

✓ và nhiều hơn nữa!

Qt có cơ sở người dùng khá lớn và có hàng nghìn dự án sử dụng cả mã nguồn mở và thương mại, bao gồm cả dự án mà tôi đang sử dụng để quay video này ngay bây giờ. Nếu bạn muốn xây dựng các ứng dụng giao diện người dùng đồ họa đa nền tảng bằng C++, thì khóa học này được thiết kế với kỹ năng, sự kiên nhẫn và chuyên sâu, cần thiết để giúp bạn đạt được điều đó một cách hiệu quả nhất có thể. 

Bạn sẽ học được gì:

✓ Các nền tảng khi làm việc với Qt để xây dựng các ứng dụng C++ GUI.

✓ Làm việc với Qt Widget Classes.

✓ Làm việc với Dialog Classes.

✓ Sử dụng Qt Resource System.

✓ Styling Qt Applications.

✓ Làm việc với Networks để fetch HTTP Data.

✓ Làm việc với File System

✓ Model View Architecture.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét