Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
NSE 6

Giới Thiệu Khóa Học Đào Tạo Fortinet NSE 6 - FortiAuthenticator [Mã - 7630 A]

Giới thiệu khoá học: Khóa đào tạo FortiAuthenticator trung cấp này chuẩn bị cho các chuyên gia bảo mật tham gia kỳ thi NSE 6 - FortiAuthenticator, đây là một trong bốn kỳ thi bắt buộc để đạt được chứng chỉ NSE 6 Network Security Specialist. Fortinet cung cấp tám cấp độ chứng nhận để chứng minh kỹ năng và kinh nghiệm bảo mật mạng của bạn. Kiếm được NSE 6 chứng tỏ sự thoải mái và kỹ năng của bạn trong việc sử dụng các sản phẩm kết cấu bảo mật vượt xa tường lửa. Dành cho các technical security…
Giới Thiệu Khóa Học Đào Tạo Fortinet NSE 6 - FortiAuthenticator [Mã - 7630 A]