Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Đào Tạo Fortinet NSE 6 - FortiAuthenticator [Mã - 7630 A]

Khóa đào tạo FortiAuthenticator trung cấp này chuẩn bị cho các chuyên gia bảo mật tham gia kỳ thi NSE 6 - FortiAuthenticator.
Liu Liu

khoa-hoc-dao-tao-fortinet-nse-6-fortiauthenticator-ma-7630a


Giới thiệu khoá học:

Khóa đào tạo FortiAuthenticator trung cấp này chuẩn bị cho các chuyên gia bảo mật tham gia kỳ thi NSE 6 - FortiAuthenticator, đây là một trong bốn kỳ thi bắt buộc để đạt được chứng chỉ NSE 6 Network Security Specialist.

Fortinet cung cấp tám cấp độ chứng nhận để chứng minh kỹ năng và kinh nghiệm bảo mật mạng của bạn. Kiếm được NSE 6 chứng tỏ sự thoải mái và kỹ năng của bạn trong việc sử dụng các sản phẩm kết cấu bảo mật vượt xa tường lửa. Dành cho các technical security specialist nâng cao, NSE 6 lý tưởng cho bất kỳ chuyên gia bảo mật nào quản lý hoặc hỗ trợ các sản phẩm bảo mật của Fortinet.

Để giành được NSE 6 yêu cầu bạn phải vượt qua bốn bài kiểm tra – bạn nhấn mạnh và test công nghệ nào của Fortinet tùy thuộc vào bạn. Khóa học này giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi FortiSwitch, kỳ thi chứng nhận Fortinet sẽ test bạn về quản lý, cung cấp, định cấu hình và vận hành FortiSwitch.

Đối với những người quản lý sử dụng các sản phẩm của Fortinet, khóa đào tạo này của Fortinet có thể được sử dụng để luyện thi NSE 6 - FortiAuthenticator, giới thiệu cho các chuyên gia bảo mật mới, kế hoạch đào tạo cá nhân hoặc nhóm hoặc dưới dạng tài nguyên tham khảo của Fortinet.

FortiAuthenticator: Những điều bạn cần biết:

Khóa đào tạo FortiAuthenticator này ánh xạ tới các mục tiêu của kỳ thi NSE 6 - FortiAuthenticator security và bao gồm các chủ đề như:

✓ Cấu hình FortiAuthenticator làm certificate authority.

✓ Thiết kế và triển khai các giải pháp high availability.

✓ Sử dụng FortiAuthenticator làm LDAP server.

✓ Cấu hình SSO FortiGate filtering.

✓ Cấu hình FortiGate để support MAC Authentication Bypass (MAB).

Nội dung chính:

✓ 01. Initial Deployment of FortiAuthenticator.

✓ 02. Sử dụng FortiAuthenticator CA Services.

✓ 03. Sử dụng FortiAuthenticator HA, SMTP, và SNMP.

✓ 04. Cấu hình FortiAuthenticator User Authentication.

✓ 05. Sử dụng Wired 802.1X với FortiAuthenticator.

✓ 06. Cấu hình 802.1X MAB và Wireless Authentication sử dụng FortiAuthenticator.

✓ 07. Sử dụng FortiAuthenticator CA for FortiGate SSL Inspection.

✓ 08. Sử dụng FortiAuthenticator với một FortiGate Captive Portal.

✓ 09. Cấu hình SSO với FortiAuthenticator.

✓ 10. Sử dụng SAML với FortiAuthenticator.

Khoá học này dành cho ai:

Khóa đào tạo FortiAuthenticator này được coi là khóa đào tạo Fortinet cấp độ chuyên nghiệp, có nghĩa là nó được thiết kế cho các chuyên gia bảo mật. Khóa học kỹ năng bảo mật này được thiết kế cho các chuyên gia bảo mật có từ ba đến năm năm kinh nghiệm với cơ sở hạ tầng an ninh mạng.

Các chuyên gia bảo mật mới hoặc đầy tham vọng. Chương trình chứng nhận của Fortinet là một chương trình tốt để các chuyên gia an ninh mạng mới đầu tư vào nếu công việc của bạn sử dụng các thiết bị và công cụ của Fortinet. Nếu bạn chưa tìm được công việc yêu cầu kinh nghiệm về Fortinet, bạn có thể không muốn đầu tư quá nhiều vào chương trình NSE. Nhưng nếu bạn sử dụng FortiSwitch, hãy học cách làm chủ nó với khóa học này.

Các chuyên gia bảo mật giàu kinh nghiệm. Nếu bạn đã làm việc với tư cách là một chuyên gia an ninh mạng được vài năm, thì việc tham gia khóa học này và đạt được NSE 6 có thể củng cố triển vọng nghề nghiệp của bạn trên các mạng dựa vào công nghệ của Fortinet. Tìm hiểu về cung cấp và quản lý, kiểm soát và bảo mật, v.v. với khóa đào tạo FortiSwitch này.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.