Tự học Data Analyst với Excel tại nhà chỉ 199K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!
ESP32

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Giải Pháp IoT Hoàn Chỉnh Với ESP32 Và AWS [Mã - 8178 A]

Giới thiệu khoá học: Đây là khóa học nhập môn bao gồm việc phát triển giải pháp IoT sử dụng ESP32, Raspberry Pi và AWS. Trong suốt khóa học, bạn …

Giới Thiệu Khóa Học Học ESP32 Bằng Cách Xây Dựng Các Dự Án Thực Tế [Mã - 8233 A]

Giới thiệu khoá học: Bạn muốn xây dựng các dự án thiết thực nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Trong khóa học này, bạn sẽ học cách xây dựng các dự …
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.