Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Giải Pháp IoT Hoàn Chỉnh Với ESP32 Và AWS [Mã - 8178 A]

Xây dựng một nguyên mẫu IoT từ 0 đến 100 (sử dụng ESP32 cho cảm biến IoT, Raspberry Pi làm Trung tâm và AWS cho điện toán đám mây).
Liu Liu

gioi-thieu-khoa-hoc-xay-dung-giai-phap-iot-hoan-chinh-voi-esp32-va-aws-ma-8178a


Giới thiệu khoá học:

Đây là khóa học nhập môn bao gồm việc phát triển giải pháp IoT sử dụng ESP32, Raspberry Pi và AWS.

Trong suốt khóa học, bạn sẽ được giới thiệu về:

1. Phát triển các cảm biến IoT sử dụng ESP32 và Arduino IDE.

Bạn sẽ tìm hiểu về triển khai cảm biến IoT (cả phần cứng và phần mềm). Đặc biệt, bạn sẽ thấy việc sử dụng Cảm biến nhiệt độ / độ ẩm, cảm biến siêu âm và cảm biến PIR Motion làm ví dụ cho sự phát triển của Cảm biến IoT. Tất cả các cảm biến được đề cập sẽ được tích hợp với một bộ vi điều khiển được gọi là ESP32 có khả năng thiết lập kết nối Wi-Fi và Bluetooth.

2. Phát triển một IoT gateway (Hub) sử dụng Raspberry Pi và Python trong Hệ điều hành Raspbian.

Bạn sẽ tìm hiểu về Raspberry Pi. Bạn sẽ học cách thiết lập hệ điều hành dựa trên Linux được gọi là Raspbian cho Raspberry Pi. Bạn cũng sẽ học cách định cấu hình Raspberry Pi và cài đặt một Python IDE.

Bạn sẽ sử dụng ESP32 trong Arduino IDE để gửi dữ liệu cảm biến và Python trong Raspberry Pi để nhận dữ liệu cảm biến, thông qua một giao tiếp dựa trên WIFI được gọi là MQTT.

3. Phát triển điện toán đám mây bằng AWS IoT Core, AWS IoT Analytics và AWS Quick Sight.

Bạn sẽ tìm hiểu về điện toán đám mây, cụ thể là Amazon Web Service (AWS).

Bạn sẽ học cách thiết lập một tài khoản AWS và sử dụng các giải pháp trong service.

Đặc biệt, bạn sẽ tìm hiểu về các giải pháp AWS IoT là một basket of services được AWS định nghĩa cho các giải pháp IoT.

Bạn sẽ học cách thiết lập AWS IoT Core, AWS IoT Analytics và AWS Quick Sight, đồng thời kết nối chúng với nhau để nhận dữ liệu cảm biến từ cổng (Raspberry Pi) và hiển thị trong một dashboard.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Phát triển giải pháp IoT hoàn chỉnh.

✓ Xây dựng cảm biến điện tử dựa trên ESP32.

✓ Register và build Amazon Web Service (AWS).

✓ Phát triển các chương trình Arduino IDE.

✓ Setup một Raspberry Pi với Raspbian OS.

✓ Giới thiệu về lập trình Python trong Raspberry Pi.

✓ Tìm hiểu wireless communications WIFI và MQTT.

✓ Triển khai giải pháp AWS-IoT như IoT Core, IoT Analytics và Quick Sight.

✓ Các giải pháp Prototype IoT với tư cách là Doanh nhân nhanh nhất có thể.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.