Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Học ESP32 Bằng Cách Xây Dựng Các Dự Án Thực Tế [Mã - 8233 A]

Xây dựng các dự án của riêng bạn! Khóa học này cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để bắt đầu.
Liu Liu

gioi-thieu-khoa-hoc-hoc-esp32-bang-cach-xay-dung-cac-du-an-thuc-te-ma-8233-A

Giới thiệu khoá học:

Bạn muốn xây dựng các dự án thiết thực nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Trong khóa học này, bạn sẽ học cách xây dựng các dự án ESP32 thực tế, hướng dẫn bạn cách sử dụng ESP32 hiệu quả, Hiểu cách lập trình ESP32 cả trong C và Arduino. Khóa học rất thực hành, vì vậy người học sẽ học những gì họ cần biết bằng cách tự mình thực hiện nó với cách tiếp cận từng bước thực tế.

Trong khóa học này, bạn sẽ học và xây dựng các dự án thực tế của ESP32. Trước tiên, bạn sẽ tìm hiểu về cách hoạt động của ESP32 và sau đó bắt đầu với một số dự án đơn giản rồi đến các dự án phức tạp hơn sử dụng ESP32.

ESP32 là một wireless chip mạnh mẽ nhưng rẻ tiền đã được phát triển bởi Espressif Systems. Nó được ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Thượng Hải vào tháng 4 năm 2016. Khóa học này sẽ dạy bạn cách xây dựng các dự án thực tế của riêng mình bằng cách sử dụng ESP32, một wireless chip mới và rẻ tiền của Espressif Systems. Trong khóa học này, bạn sẽ học về lập trình với Arduino, truy cập tất cả các phần của phần cứng của ESP32 và khám phá nhiều tính năng của nó thông qua các dự án thực tế.

Mục lục:

✓ 01 - Giới thiệu.

✓ 02 - ESP32 Web Server.

✓ 03 - ESP32 + Databases để điều khiển mọi thứ ở bất kỳ đâu.

✓ 04 - ESP32 Email Alert dựa trên việc đọc cảm biến.

✓ 05 - Tạo IoT Smart Garden với ESP32 và Blynk.

✓ 06 - ESP32 + Arduino Interfacing: Một khóa học từng bước.

✓ 07 - ESP32 + Telegram: Nhận thông báo theo thời gian thực MIỄN PHÍ.

✓ 08 - Khoá học ESP32 OTA Update(Over the Air).

Bạn sẽ học được gì:

✓ Học bằng cách xây dựng các dự án thực tế là cách tốt nhất để tạo kiến ​​thức cho bạn.

✓ Xây dựng một dự án ESP32 thực tế sẽ dạy bạn cách sử dụng ESP32 một cách hiệu quả.

✓ Bạn sẽ học cách xây dựng ESP32 Web Server.

✓ Bạn sẽ học cách xây dựng ESP32 + Databases để Điều khiển mọi thứ ở mọi nơi.

✓ Bạn sẽ học cách xây dựng ESP32 Email Alert dựa trên việc đọc cảm biến.

✓ Bạn sẽ học cách xây dựng IoT Smart Garden với ESP32 và Blynk.

✓ Bạn sẽ học cách xây dựng dự án dựa trên ESP32 + Arduino.

✓ Bạn sẽ học cách xây dựng ESP32 + Telegram để Nhận thông báo theo thời gian thực.

✓ Bạn sẽ học cách Update ESP32 OTA (Over the Air).

✓ Khóa học này sẽ đưa bạn từ việc hoàn toàn không biết gì về ESP32, đến việc có thể tạo các dự án của riêng bạn.

✓ Học cách xây dựng các dự án của riêng bạn và kiểm soát cuộc sống của bạn!

✓ Bạn sẽ học cách lập trình ESP32 trong C/C ++ và xây dựng các dự án của riêng bạn.

Tại sao bạn nên tham gia khóa học này?

✓ Học bằng cách xây dựng các dự án thực tế chứ không chỉ lý thuyết.

✓ Bạn sẽ phát triển các dự án thực tế thực sự.

✓ Bạn sẽ học cách xây dựng ESP32 Web Server.

✓ Bạn sẽ học cách xây dựng ESP32 + Databases để điều khiển mọi thứ ở mọi nơi.

✓ Bạn sẽ học cách xây dựng ESP32 Email Alert dựa trên Sensors Reading.

✓ Bạn sẽ học cách xây dựng Vườn thông minh IoT với ESP32 và Blynk.

✓ Bạn sẽ học cách xây dựng dự án dựa trên ESP32 + Arduino.

✓ Bạn sẽ học cách xây dựng ESP32 + Telegram để nhận thông báo theo thời gian thực.

✓ Bạn sẽ học cách Update ESP32 OTA (Over the Air).

✓ Học bằng cách làm với chương trình học trọn gói của chúng tôi. Đừng lo lắng về bất kỳ kiến ​​thức lập trình hoặc coding nào.

✓ Bạn sẽ học cách lập trình ESP32 bằng cách sử dụng cả Arduino IDE cũng như Micropython, cung cấp khả năng tương thích và hiệu suất nhanh như chớp.

Những lợi ích :

✓ 1. Khóa học này sẽ dạy cho bạn tất cả về chip ESP32, một chip mạnh mẽ và linh hoạt có thể được sử dụng để tạo ra các sản phẩm có kết nối internet.

✓ 2. Khóa học bao gồm các bài học thực tế, dựa trên dự án sẽ dạy cho bạn mọi thứ, từ cách thiết lập bo mạch ESP32 đến WiFi.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.