Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Data Products

Khai Thác Tiềm Năng Của Sản Phẩm Dữ Liệu Vào Năm 2023

Giới thiệu Theo Forbes, các công ty sử dụng thông tin chi tiết từ dữ liệu lớn có doanh thu tăng trung bình khoảng 44% - nhận ra nhu cầu của khách hàng cần được quan tâm và phục vụ họ vào đúng thời điểm. Các doanh nghiệp đã mua các xác nhận quyền sở hữu dữ liệu và bắt đầu thu thập dữ liệu, nhưng người dùng doanh nghiệp cảm thấy khó tìm, sử dụng và tùy chỉnh dữ liệu họ muốn khi họ cần. Dữ liệu và thông tin chi tiết chỉ có thể biến đổi kết quả của tổ chức khi dữ liệu có ý nghĩa được cung cấp cho …
 Khai Thác Tiềm Năng Của Sản Phẩm Dữ Liệu Vào Năm 2023