Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Azure Architect

Giới Thiệu Khóa Học AZ-304/305 Azure Architect Design Certification 2022 [Mã - 8238 A]

Giới thiệu khóa học: Khóa học này sẽ giúp học viên chuẩn bị tốt cho kỳ thi sau: Kỳ thi AZ - 301: Microsoft Azure Architect Design. Tất cả các khái niệm được đề cập trong khóa học này đều phù hợp với các Mục tiêu Kỳ thi sau: ✓ Determine workload requirements. ✓ Design for identity and security. ✓ Design a data platform solution. ✓ Design a business continuity strategy. ✓ Design for deployment, migration, and integration. ✓ Design an infrastructure strategy. Lịch sử cập nhật: 4.0 - tháng 1 năm 20…
Giới Thiệu Khóa Học AZ-304/305 Azure Architect Design Certification 2022 [Mã - 8238 A]