Tự Học Data Science - Machine Learning Tại Nhà Chỉ Từ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Data Analytics Hoàn Chỉnh Với Python Và Tableau 2022 [Mã - 8175 A]

Trở thành bậc thầy về Phân tích dữ liệu với Python và Tableau - Xây dựng 3 dự án, chia sẻ trên sơ yếu lý lịch của bạn và học bằng cách làm!

gioi-thieu-khoa-hoc-data-analytics-hoan-chinh-voi-python-va-tableau-2022-ma-8175a


Giới thiệu khoá học:

Chào mừng bạn đến với khóa học Data Analytics toàn diện nhất hiện có hiện nay! Khi bạn trở thành một Data Analyst, có hai điều bạn nên có kỹ năng để trở thành một master data analyst, đó là Python và Tableau!

Khóa học này là một lựa chọn tuyệt vời cho những người mới bắt đầu muốn mở rộng kỹ năng của họ trong Data Analytics. Bạn cũng tạo một danh mục công việc trực tuyến vững chắc và có thể liên kết nó trong sơ yếu lý lịch của bạn.

Với hơn 11 giờ, khóa học Python và Tableau này sẽ dạy cho bạn các nguyên tắc cốt lõi của Data Analytics ở mọi giai đoạn trong quá trình. Ngay cả khi bạn chưa có kinh nghiệm lập trình, khóa học này sẽ đưa bạn từ sơ cấp đến chuyên nghiệp.

Tại sao bạn nên tham gia khóa học này:

✓ Việc học của chúng tôi sẽ tập trung vào dự án : chúng tôi sẽ giải quyết các khái niệm cốt lõi trong Python và Tableau khi nó xuất hiện trong các dự án đời sống thực mà chúng tôi sẽ thực hiện.

✓ Bạn có được kinh nghiệm về cả Python và Tableau - hai thế lực trong cộng đồng phân tích dữ liệu.

✓ Bạn cũng hiểu cách bạn có thể clean/analyze data bằng Python và sau đó trực quan hóa nó trong Tableau - một quy trình end-to-end mà nhiều nhà phân tích dữ liệu sử dụng ngày nay.

✓ Bạn có cơ hội giới thiệu tác phẩm của mình trong một portfolio online.

Dự án bạn sẽ làm việc là gì?

Sales Analysis cho Value Inc: Chúng tôi sẽ thực hiện Sales Analysis cho một công ty bán lẻ nổi tiếng có tên là Value Inc.

Ở đây, chúng tôi sử dụng Python để clean data của mình và chúng tôi sử dụng các thư viện phổ biến như pandas và học cách làm việc với dataframes, thực hiện các phép toán và hơn thế nữa. Sau đó, chúng tôi sẽ trích xuất dữ liệu đó sang Tableau, nơi chúng tôi học cách tạo calculations, parameters và phát triển một dashboard cho người quản lý bán hàng.

Loan Analysis cho Blue Bank: Chúng tôi cũng sẽ tiến hành Loan Analysis cho một ngân hàng. Sử dụng Python và Tableau, blue bankh muốn xem phân tích về những người đã vay nợ nhưng có thể gặp vấn đề khi trả lại. Chúng tôi học cách đọc tệp JSON, làm việc với lists, dictionaries, Numpy, và câu lệnh if. Chúng tôi cũng học cách thực hiện các ngoại lệ, for loops và plots trong Python. Sau khi hoàn tất, chúng tôi trích xuất dữ liệu sang Tableau và xây dựng biểu đồ, làm việc với Tableau Calculations và tạo một dashboard tương tác.

Sentiment và Keyword Analysis: Chúng tôi cũng sẽ thực hiện phân tích cảm xúc và từ khóa cho Blog Me. Một website viết blog muốn chúng tôi phân tích các tiêu đề tin tức và trích xuất ý kiến ​​từ những bài báo này. Ở đây, chúng tôi sử dụng Natural Language Processing Library được gọi là Vader, có thể extract sentiment trên Python. Chúng ta cũng tìm hiểu về các function và class trên Python. Khi chúng tôi trích xuất dữ liệu sang Tableau, chúng tôi học cách thực hiện Tableau Joins, làm việc với sets và context filtering và cuối cùng là tạo một dashboard tương tác.

Trong khóa học này, bạn sẽ học những điều sau:

1. Python:

✓ Cài đặt và thiết lập Anaconda.

✓ Tìm hiểu về các biến và kiểu dữ liệu python.

✓ Tìm hiểu về chuỗi, số nguyên.

✓ Sử dụng lists, tuples và dictionaries.

✓ Tạo các function.

✓ Sử dụng câu lệnh if và vòng lặp for / while.

✓ Tạo xử lý ngoại lệ (exception handling).

✓ Sử dụng exponent function.

✓ Làm việc với comments.

✓ Đọc và ghi file.

✓ Scripting classes và objects.

✓ Sentiment Analysis.

2. Tableau:

✓ Kết nối với một data source.

✓ Tìm hiểu tableau joins và unions.

✓ Rename một data field.

✓ Gán một alias cho một data value.

✓ Gán một geographic role cho một data field.

✓ Thay đổi kiểu dữ liệu cho một data field.

✓ Change default aggregation properties.

✓ Bar Chart.

✓ Line Chart.

✓ Map.

✓ Dual Axis.

✓ Tạo một set.

✓ Add filter.

✓ Manual và computed sorts.

✓ Reference lines.

✓ Table calculations.

✓ Bins và Histograms.

✓ Calculated fields.

✓ Parameters.

✓ Tạo dashboard.

✓ Add dashboard actions.

✓ Download dashboards.

Vào thời điểm bạn hoàn thành khóa học này, bạn sẽ trở thành một người dùng Python và Tableau rất thành thạo. Bạn sẽ sử dụng các kỹ năng của mình như một data analyst để trích xuất kiến ​​thức từ dữ liệu để bạn có thể phân tích và trực quan hóa dữ liệu một cách dễ dàng.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Trong khóa học này, bạn sẽ hiểu hoạt động bên trong của data analytics pipeline từ việc sử dụng Python cho Data Cleaning & Analysis và Tableau cho Data Visuals.

✓ Có thể lập trình bằng Python và thực thi code.

✓ Tạo các biểu đồ và Dashboard tương tác trên Tableau.

✓ Tạo một portfolio gồm 3 dự án Python/Tableau thực tế để ứng tuyển cho các công việc phân tích dữ liệu.

✓ Học cách thực hiện Data Analytics trên Python với Pandas, Numpy, Matplotlib và v.v.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Khóa học này dành cho bất kỳ ai muốn bắt đầu sự nghiệp của mình trong Data Analytics.

✓ Khóa học này dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm về Tableau.

✓ Khóa học này dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm về Python.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.