Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Redux

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Một Web-Shop Trong React MERN Full Stack [2024 Update] [Mã - 6839 A]

Xây dựng một nền tảng thương mại điện tử full stack từ đầu với React, Redux, Express, MongoDB [MERN Stack + Chakra UI]. Bạn sẽ học được gì: ✓ Lập trình trong JavaScript bằng ReactJs. ✓ Tìm hiểu cách xây dựng các ứng dụng với Chakra UI. ✓ Modern Redux với ReactJs. ✓ Version control bản bằng Git (Github). ✓ Xây dựng API với Express & Node. ✓ Full stack software engineering / Web development. ✓ Tạo cửa hàng thương mại điện tử cho bất kỳ loại sản phẩm nào. ✓ Formik & Yup cho form validati…
Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Một Web-Shop Trong React MERN Full Stack [2024 Update] [Mã - 6839 A]

Giới Thiệu Khóa Học Ultimate React 2024 - React, Redux & More [Update Tháng 11-2023] [Mã - 6841 A]

Làm chủ React hiện đại từ cơ bản đến nâng cao! Context API, React Query, Redux Toolkit, Tailwind, các pattern nâng cao. Bạn sẽ học được gì: ✓ Trở thành một React developer tiên tiến, tự tin và hiện đại từ đầu. ✓ Xây dựng hơn 8 dự án tuyệt đẹp, bao gồm một ứng dụng thực tế chuyên nghiệp LỚN. ✓ Trở nên sẵn sàng cho công việc bằng cách làm việc với các thư viện và công cụ được sử dụng trong các dự án chuyên nghiệp. ✓ Tham gia cùng hơn 1.800.000 sinh viên hạnh phúc khác của tôi trên hành trình này…
Giới Thiệu Khóa Học Ultimate React 2024 - React, Redux & More [Update Tháng 11-2023] [Mã - 6841 A]

Giới Thiệu Khóa Học React + Redux - Hướng Dẫn Dành Cho Beginner [2023 Edition] [Mã - 7644 A]

Giới thiệu khóa học: React là một thư viện Javascript được sử dụng để tạo giao diện web. Nó cực kỳ mạnh mẽ, hiệu suất và modular. Và kể từ khi nó ra mắt, mọi người đang nói về nó, nó được Facebook, Netflix, Yahoo, AirBnB và nhiều trang khác sử dụng! React là công nghệ web mà bạn phải biết, nó là thư viện javascript phổ biến nhất được sử dụng tại thời điểm này để tạo ứng dụng web. Có rất nhiều nhu cầu thị trường cho nó; đó là lý do tại sao Nó là một tài sản cực kỳ quý giá để thêm vào vành đai cô…
Giới Thiệu Khóa Học React + Redux - Hướng Dẫn Dành Cho Beginner [2023 Edition] [Mã - 7644 A]