Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Oracle SQL

Giới Thiệu Gói Khóa Học 4 Trong 1 - MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL & Oracle SQL [Mã - 7580 A]

Giới thiệu khoá học: Đây là một hướng dẫn hoàn chỉnh về SQL có thể được hoàn thành trong vòng một tuần. SQL là kỹ năng được tìm kiếm nhiều nhất cho vai trò Phân tích dữ liệu trong tất cả các công ty. MySQL, PostgreSQL, MS SQL và Oracle SQL là những kỹ năng rất cần thiết cho vai trò quản lý cơ sở dữ liệu và phân tích dữ liệu. Vì vậy, cho dù bạn muốn bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một nhà khoa học dữ liệu hay chỉ muốn phát triển kỹ năng phân tích dữ liệu, khóa học này sẽ bao gồm mọi thứ bạn…
Giới Thiệu Gói Khóa Học 4 Trong 1 - MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL & Oracle SQL [Mã - 7580 A]