Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Gói Khóa Học 4 Trong 1 - MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL & Oracle SQL [Mã - 7580 A]

gioi-thieu-goi-khoa-hoc-4-trong-1-mysql-postgresql-microsoft-sql-oracle-sql-ma-7580a


Giới thiệu khoá học:

Đây là một hướng dẫn hoàn chỉnh về SQL có thể được hoàn thành trong vòng một tuần. SQL là kỹ năng được tìm kiếm nhiều nhất cho vai trò Phân tích dữ liệu trong tất cả các công ty. MySQL, PostgreSQL, MS SQL và Oracle SQL là những kỹ năng rất cần thiết cho vai trò quản lý cơ sở dữ liệu và phân tích dữ liệu. Vì vậy, cho dù bạn muốn bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một nhà khoa học dữ liệu hay chỉ muốn phát triển kỹ năng phân tích dữ liệu, khóa học này sẽ bao gồm mọi thứ bạn cần biết để làm điều đó.

Khi kết thúc khóa học này, sự tự tin của bạn trong việc sử dụng SQL sẽ tăng cao. Bạn sẽ hiểu thấu đáo về cách sử dụng SQL để phân tích dữ liệu như một cơ hội nghề nghiệp.

4 lý do tại sao bạn nên chọn gói SQL này:

✓ Giáo trình được thiết kế cẩn thận dạy cho bạn mọi thứ về SQL mà bạn sẽ cần để Phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp.

✓ Toàn diện - bao gồm các câu lệnh SQL cơ bản và nâng cao trong 4 ngôn ngữ SQL hàng đầu, MySQL, PostgreSQL, MS SQL và Oracle SQL.

✓ Tài nguyên có thể tải xuống bao gồm các chủ đề thiết yếu về SQL.

✓ Các câu hỏi của bạn về SQL và bất cứ điều gì được đề cập trong khóa học sẽ được chính Người hướng dẫn trả lời.

Câu hỏi thường gặp:

Tại sao học SQL?

✓ SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu phổ biến nhất và thường được sử dụng. Nó cung cấp năng lượng cho các database engine được sử dụng phổ biến nhất như MySQL, PostgreSQL, Oracle SQL và Microsoft SQL. Nói một cách đơn giản, nếu bạn muốn truy cập cơ sở dữ liệu thì có, bạn cần biết SQL.

✓ Học SQL thực sự không khó. SQL không phải là ngôn ngữ lập trình, nó là ngôn ngữ truy vấn. Mục tiêu chính mà SQL được tạo ra là cung cấp khả năng cho những người bình thường có được dữ liệu thú vị từ cơ sở dữ liệu. Nó cũng là một ngôn ngữ giống tiếng Anh nên bất kỳ ai có thể sử dụng tiếng Anh ở mức cơ bản đều có thể viết các truy vấn SQL một cách dễ dàng.

✓ SQL là một trong những kỹ năng được các nhà tuyển dụng tìm kiếm nhiều nhất.

✓ Bạn có thể kiếm tiền từ nó.

Mất bao nhiêu thời gian để học SQL?

SQL rất dễ nhưng không ai có thể xác định thời gian học. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Phương pháp chúng tôi áp dụng để giúp bạn học SQL nhanh chóng bắt đầu từ những điều cơ bản và đưa bạn đến trình độ nâng cao trong vòng vài giờ. Bạn có thể làm theo như vậy, nhưng hãy nhớ rằng bạn không thể học được gì nếu không thực hành nó. Thực hành là cách duy nhất để học SQL nhanh chóng.

Sự khác biệt giữa SQL và PostgreSQL là gì?

SQL là một ngôn ngữ. Cụ thể, "Structured Query Language".

PostgreSQL là một trong một số hệ thống cơ sở dữ liệu, hoặc RDMS (Relational Database Management System). PostgresSQL là một trong một số RDMS, các RDMS khác là Oracle, Informix, MySQL và MSQL.

Tất cả các RDMS này đều sử dụng SQL làm ngôn ngữ của chúng. Mỗi loại trong số chúng có các biến thể nhỏ trong "ngôn ngữ" của SQL mà họ sử dụng, nhưng tất cả vẫn là SQL.

Ai sử dụng những cơ sở dữ liệu này?

Dưới đây là một vài ví dụ về các công ty sử dụng PostgreSQL: Apple, BioPharm, Etsy, IMDB, Macworld, Debian, Fujitsu, Red Hat, Sun Microsystem, Cisco, Skype.

✓ Các công ty sử dụng MySQL: Uber, Airbnb, Netflix, Udemy, Pinterest, v.v.

✓ Các công ty sử dụng Oracle SQL: Gartner, Nike, Costco, eBay, v.v.

✓ Các công ty sử dụng MS SQL: Accenture, Cognizant, Dell, Microsoft, ViaVarejo, v.v.

Mục lục:

✓ 01. Giới thiệu.

✓ 02. Tài nguyên khóa học.

✓ 03. Thiết lập PostgreSQL và PGAdmin.

✓ 04. Cài đặt MySQL.

✓ 05. Cài đặt MS SQL.

✓ 06. Cài đặt Oracle SQL.

✓ 07. Các câu lệnh SQL nền tảng.

✓ 08. Restore và Back-up trong PostgreSQL.

✓ 09. Restore và Back-up trong MySQL.

✓ 10. Restore và Back-up trong MS SQL.

✓ 11. Restore và Back-up trong Oracle SQL.

✓ 12. Các lệnh lựa chọn: Filtering.

✓ 13. Các lệnh lựa chọn: Ordering.

✓ 14. Alias.

✓ 15. Các lệnh tổng hợp.

✓ 16. Lệnh Group By.

✓ 17. Câu lệnh điều kiện.

✓ 18. JOIN.

✓ 19. Subquery.

✓ 20. Views và Indexes.

✓ 21. Các Hàm Chuỗi.

✓ 22. Các Hàm Toán học.

✓ 23. Các Hàm Date-Time.

✓ 24. Data type conversion.

✓ 25. PATTERN (STRING) MATCHING.

✓ 26. Xin chúc mừng.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Cách viết các truy vấn SELECT để tìm nạp dữ liệu liên quan bằng 4 ngôn ngữ SQL - PostgreSQl, MySQL, Oracle SQL và Microsoft SQL.

✓ Cách lọc và sắp xếp dữ liệu bằng WHEN, các toán tử logic và ORDER BY.

✓ Cách nhóm và tổng hợp dữ liệu trong PostgreSQl, MySQL, Oracle SQL và Microsoft SQL.

✓ Cách áp dụng phép nối (join) và kết hợp các truy vấn trong 4 ngôn ngữ SQL - PostgreSQl, MySQL, Oracle SQL và Microsoft SQL.

✓ Các hàm chuỗi, toán học, date-time và pattern matching trong 4 ngôn ngữ SQL - PostgreSQl, MySQL, Oracle SQL và Microsoft SQL.

✓ Tìm hiểu về VIEWS và INDEXES trong 4 ngôn ngữ SQL - PostgreSQl, MySQL, Oracle SQL và Microsoft SQL.

✓ Cách viết các subquery trong SQL.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Các chuyên gia đang làm việc bắt đầu hành trình Dữ liệu của họ.

✓ Bất cứ ai tò mò muốn tìm hiểu và so sánh cú pháp trong 4 ngôn ngữ SQL - PostgreSQl, MyS

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét