Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
NextJS

Giới Thiệu Khóa Học Next.js 14 & React - Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh [Update Tháng 12-2023] [Mã - 6903 A]

Tìm hiểu NextJS 14 từ đầu và xây dựng các ứng dụng ReactJS + NextJS fullstack với App Router hoặc Pages Router! Bạn sẽ học được gì: ✓ Tìm hiểu cách xây dựng các ứng dụng React fullstack với NextJS 14 và App Router. ✓ Xây dựng các project thực tế và áp dụng những gì bạn đã học được thông qua các dự án và ví dụ thực hành. ✓ Tìm hiểu về các cách khác nhau để xây dựng ứng dụng NextJS - App Router vs Pages Router. ✓ Bắt đầu với React Server Components, Client Components, data fetching và hơn thế n…
Giới Thiệu Khóa Học Next.js 14 & React - Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh [Update Tháng 12-2023] [Mã - 6903 A]

Giới Thiệu Khóa Học NextJS 14 & OpenAI - Phiên Bản 2024 [Update Tháng 1-2024] [Mã - 6848 A]

Xây dựng GeniusGPT Full-Stack App với Next.js 14+, OpenAI, Clerk Auth, Prisma, Tailwind, Shadcn-ui DaisyUI, Typescript. Bạn sẽ học được gì? ✓ Xây dựng các ứng dụng Next JS hiện đại. ✓ Xác thực các ứng dụng Next JS của bạn với Clerk. ✓ Lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu với Prisma và PlanetScale. ✓ Sử dụng OpenAI API trong các ứng dụng Next JS của bạn. Bắt tay vào hành trình làm chủ web development hiện đại với khóa học video toàn diện của chúng tôi về xây dựng các ứng dụng bằng Next JS 14 và…
Giới Thiệu Khóa Học NextJS 14 & OpenAI - Phiên Bản 2024 [Update Tháng 1-2024] [Mã - 6848 A]

Giới Thiệu Khóa Học React Simplified - Next.js [Mã 6830 A]

Nếu bạn muốn nhận khóa học này, vui lòng để lại gmail dưới phần bình luận, WS sẽ gửi cho bạn vào cuối ngày. Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời  - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,...  - Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi. - Khóa học mới lên kho mỗi ngày. Tham Gia Group Facebook Fanpage Weekly Study Thông Cáo DMCA Copyright Disclaimer: This site does not store any files on its server…
Giới Thiệu Khóa Học React Simplified - Next.js [Mã 6830 A]

Giới Thiệu Khóa Học TypeScript & Next.js 14 - Xây Dựng Một Tech Ticketing App [Mã 6828 A]

TypeScript, Tailwind CSS, NextAuth, Prisma và Shadcn UI dành cho một hành trình Full-Stack Development liền mạch. Bạn sẽ học được gì: ✓ Tìm hiểu cơ bản về Nextjs, khám phá các tính năng và thiết lập project bằng new API router để phát triển ứng dụng web hiện đại. ✓ TypeScript với trải nghiệm thực tế trong ứng dụng bán vé trong thế giới thực. Nâng cao kỹ năng viết mã và xây dựng các dự án thực tế một cách dễ dàng. ✓ Triển khai user authentication an toàn bằng NextAuth, thiết lập social login, se…
Giới Thiệu Khóa Học TypeScript & Next.js 14 - Xây Dựng Một Tech Ticketing App [Mã 6828 A]

Giới Thiệu Khóa Học Next.js Project - 4 Dự Án NextJS (Bản Sao Instagram, Google, Twitter, IMDB) [Update Tháng 11-2022] [Mã 7635 A]

Giới thiệu khóa học: Next.js Project MỚI. Xây dựng 4 dự án thực hành NextJS hoàn toàn mới bao gồm các bản sao IMDB, Instagram, Twitter và Google. Chào mừng bạn đến với khóa học tốt nhất để học Next js thông qua việc phát triển các ứng dụng trong thế giới thực. Đây là khóa học dựa trên dự án bao gồm các dự án thực hành như bản sao Instagram, Twitter, IMDB và Google. Chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp hay nhất của Nextjs để thiết kế và xây dựng các website đầy đủ chức năng. Cho đến nay, bốn dự …
Giới Thiệu Khóa Học Next.js Project - 4 Dự Án NextJS (Bản Sao Instagram, Google, Twitter, IMDB) [Update Tháng 11-2022] [Mã 7635 A]